Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Η διαπασις των παίδων
EE EEE ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΠΡΩΤΟ
ΤΟΜΟΣ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΣΥΑΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ
axianews
ΣΑΒΒΑΤΟ 14
ΚΥΡΙΑΚΗ 15
ΟΚΤΩΒΡΟΥ 2017
AP DYAMOY 37
ΤΙΜΗ: 3 ΕΥΡΩ
yominen-Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΡΊΑ ΤΟΥ ΑΛΕ Η: ΔΊΝΟΥΝ ΧΡΟΝΟ, ΔΊΝΕΙ ΧΩΡΟ
ΗΕΥΔΑΠΉ
SUEZ ΚΑΙ ΟΙ
ΜΠΛΟΟΑΔΟΡΟΙ
ranilo. «Do telos θα κάνουν μα
Αλλαγή ηλεύσns από ΔΝΤ & θεσμούs
Το Ταμε ο μεσα σε Yes ω es άλλο ε anon non Ya éov μέτρα και zn ησε αλλαγή στόχων για πλεονάσματα και
μεταρρυθ ioes . Erw αζεντα το yet norisa, n aan tns Σου as, ol napaxupnoes Που θα κανει η χώρα ous ΗΠΑ και
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Η ΕΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
δικηφου nou on6 awarld σε
αμερικανικά οικονομικά oup épovta . Μόνη διεξοδοs rev uaes, μεταρρυθμίσεs και αησφατικοποιήσει, για να
η Ελλάδα στs ayopés και να απεγκλωβιστεί ono τα μημονα και την ουστηρή επτροπεία . Και η Ε.Ε. στη Υραμμή tou ΔΝΤ
EEA 47
10-11
ΣΤΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ «ΑΓΚΑΘΙΑ» Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ
Σε τροχιά ανόδου η
αγκαλιά Katag ερε να φτά0B
TEL 2
Οι ΕΕΝΟΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΑΣ
ΣΥΠΛΟΝΙΣΤΙΚΕ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ
.aun din tou Kapouzos Gate
ΘΑ «ΜΠΟΥΚΑΡΟΥΝ»
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΑ
Ι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, 01 ΤΑΚΤΟΠΟΊΗΣΕΙΣ. ΤΑ «ΚΑΝΟΝΙΑ»,
ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΜΟΥθ, 01 ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
και naMol ακόμη Katmyopontar για
οκο. Εκκ
noumo
ΑΣΠΑΕ ΣΤΟΝ
YMHTTO NA
ΤΟ ΕΙΩΔΙΚΟ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «Α
IEA 21
WAEDYN ΠΑ
ΣΕΟΕΥΜΜΕΝΟΚΛΙΜΑ
EL 15
LIA ENBETA
MEPA art business
automatch
κοσμ0s
ΣΕΛ 27
TOYOTA TI CRUESER: ENA AYTOKINHTO
EL 40
ΜΠΑΣΚΕΤ 2017-2018