Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
WebsiteRecognized text:
ΚΑΒΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Καρδίτσας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της
ΕΚΔΟΤΗΣΙ ΔΙΕΤ@YNTRE: ETATrEAOr AEMAE.rpage'o:niaos4pa 12, 43100 Knp&soa 24.AaEr
Τηλ.: 244 10 40770 - Pax: 244 10 76746 -E-mail: [email protected]
Πώς8aupovouearn όνο-μα
Αύξηση-σοκ έως και
130% στις ασφαλιστικές
εισφορές επαγγελματιών
από το 2018
«Εξοικονομώ κατ' Οίκον»:
τρέξει το νέο πρόγραμμα
μας κτηριων
ενερΥειακής αναβάθ
CZNPR
Δύο κουκουλοφόροι εκτέλεσα. Τον
| |οκηγόρο Μιχάλη ΖοφειρόΠουλο!!! η «Πουσιλυπούπολη 2017-18»
Παραμυθένιο
ΕΜΠΟΡ°ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΒΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
13-17 ΟΚΙΒΟΥ 2017
ZEA 13
Στουρνάρας: Νέος κύκλος
ΕΣΕΕ: Οδηγός για ασφαλιστικες ||αβεβαιότητας αν καθυστερήσει
Πρόσκληση
και εργασιακές μεταβολές
σης επ'χειρήσεις
η Τρίτη αξιολόγηση
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Tnl 24410 71222
ZEA 12
ZEA 13
coffee & spirits
BISTrO
ΚΑΡΔΙΤΖΑΣ
d 244 3413
THA. 24410 7905S
ERIOKepe;ίτ; την HRE τρον1KB εφημερίδα μας καθημεριν στο: www.eplkelrotit..hfo

Τελευταία νέα από την εφημερίδα