Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
WebsiteRecognized text:
| Ένταξη σε Μέτρα
Κτηνοτρόφοι έχυσαν γάλα
μπροστά από την Περιφέρεια
στην Tpion>σελ.8
ΑΕ Σπαρτη: Καταβλήθηκαν
| μισθοί και δόσεις
| συμβολαίων>σελ.15
Οτι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ικών επενδύσεων
υδατοκαλλιέργειας >σελ.11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 13 Οκτυ Βρίου 2017
Έτος 22
Αριθμός 5255
Tun φύλλου 0.5 e
Τηλ. 273 1081 253 Fax. 2731081250-e-mal
i alak nikos grew w.lakonli
Επιστολή του Συλλόγου «Άρτεμις» στον πρωθυπουργό και υπουργούς
Δεν δίνει
τα αποθεματικά
του στην Τράπεζα
«Αμεσο τέλος» στο παράνομο meane τικ,
αγκυροβόλι στα Βάτικα
ο Δ. Σπάρτης
Το θέμα της μεταφοράς διαθεσίμων των φορέων της Γε
νικής Κυβέρνησης στις
ομάδες Λογαριασμών Νο 250
-κοινού κεφαλαίου του
ν.2469/97 και Νο 260 . Ταμει
ακής Διαχείρισης στην Τράτη
| συζητήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο Σπόρτης της Δευτέρας 9/10, με αφορμή σχετικό έγγραφο που απεστάλη
από το Γενικό Λογιστήριο του
κράτους. Υπενθυμίζεται ότι
Βέρνησης είχε εφαρμοστεί
κοι το καλοκαίρι του 2015,
μετά από την επιβολή των
Συνάντηση με τον Αλ. Τσίπρα επιδιώκει ο σύλλογος
capital controls.
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικοινή συνάντηση του Πρωθυπουργού και των συναρμόδιων
uroupy με φορεις και συλ
λόγους της περιοχής». "Δηλάνουμε ότι δεν θα δεχθούμε τη
συνέχιση της σημερινής άαίας
κατάστασης στον όρμο και την
της ζωής μας», καταλήγει ο
σύλλογος
Τελεσίγραφο στην Κ Βέρνηση
για τη διακοΠή της ηαράνομης
αγκυροβόλησης ηλοιων στον
όρμο των Βατίκων θέτει ο Ποσειρ and λόγους για τους
οηοίους πρέπει να τερματιστεί
άμεσα το ογκυροΒόλι στα Βό
τικα.
στραγγαλισμό της όποιας
μελλοντικής της ανάδειξης ως
αξόλογου τουριστικού Προορι
σμού σε βάρος των συμφερονκων
κος, προχώρησε σε αρνητική
ειση non ια την παραχώ
ρηση των ταμειακών διαθεσίμων του Σπάρτης στην
λιτιστικός Σύλλογος ΜονεμΒα.
σίας /Χερσονήσου Μαλέα
«Αρτεμις. Σε επιστολή του
np ς το ηρωθυηουργο Αλέξη
Toinpa και το σύνολο-σχεδόντωνυπουργών της ΚυΒέρνη.
onc, ο σύλλογος Παραθέτει μια
Μεταξύ άλλων n "Αρτεμις»
κάνει λόγο για "περιβαλλοντική
και ΠΟλιτιστική καταστροφή
Που υφίσταται ηπεριοχή» και
"κίνδυνο μιας ευρύτερης οικολογικής καταστροφής όπως
αυτή του Σαρωνικού», αλλά και
των των ΠΟ λων για τους
ολίγους».
Ο συλλογος ζητεί άμεσο τερ
ματισμό της αγκυρο οιας στον
όρμο των Βατίκων και την κήρυξη του ως θαλάσσια Natura
2000», ενώ αιτείται «άμεση
Τράπεζα της Ελλάδος
Ο δήμαρχος Βαγγέλης Boλιωτηςτο σε ότι δεν οδώ
σουμε τα χρήματα γιατί τα
χρήματα είναι δικό μας, είναι
για τις ανάγκες του Δήμου και
των ηολιτών», ενώ άσκησε
κριτική και στην Κεντρική
Ενωση ΔΙμων και Κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι η
ΚΕΔΕ φάσκει και αντιφάσκει.
Επρεπε να σταματήσει στην
αρνητική απάντηση για τη με
ταφορά των ταμειακών διαθε
θμιση του τόπου μας και
συνέχεια σελ.9-10
Κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων
δυστυχημάτων στην Πελοπόννησο
onion n Open
γιατοθε
Ισίμων και η
11 νεκροί και συνολικά 58 τροχαία μόνο τον Σεπτέμβριο
Ανησυχητική αύξηση στα θανατηφόρα τροχαία δυστύχημα
κατέγραψε μηνιαία έκθεση
της Γενικής Περιφερειακής
». Παράλληλα, un°στήριξε ότι
va χάσουν τη ζωή του. Ενώ σε
ηέντε ακόμη τροχαίο τραυματιστηκαν σοβαρά οκτώ άτομα
«οον Δήμος δεν μπαινουμε
στη λογική ούτε της ηαραχω.
Η σύγκριση με τον περασμένο
χρόνο ηροκαλεί εύλογο npo- 1 εμείς »
Ι ρησης μέρους τον αποθεμαΕίμαστε
|τικών.
Ποννήσου, για το μήνα ΣεπτέμΒριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι
μόνο τον περασμένο μήνα on.
μειώθηκαν δέκα θανατηφόρα
τροχαία Περιστατικά nou είχαν
σαν συνέπεια έντεκα άνθρωποι
ρυουνό μήνα Σεπτέμ&ριος 201 6)
είχαν σημειωθεί δύο θανατηφόρα τροχαία, nou είχαν σαν
συνέπεια να χαθούν δύο συνάνΚεντροαριστερά
eponoi μας συνέχεια σελ. 8
| του Παναγιώτη τουνάκου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα