Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 13.10.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5889
Υπογράφηκε από τον Αναπληρώτή ΥπουΟγό Πέριβάλλοντος αι Ενέργειας
11ερισσότερη και φθηνότερη ξυλεία φέτος στους κατοί ους των 00εινών περιοχών
Πάνω από τις προβλέψεις της κυβέρνησης οι ε τιμήσεις του Ταμείου
Ρυθμό ανάπτυξης 2,5% βλέ
πει το ΔΝΤ για Ελλάδα
Πάνω από τις ποοβλέψεις της κυβέρνησης οι | Νήρεύς-Σελόντα:
εκτιμήσεις του Ταμείου για την ανάπτυξη το | Ποιοι επενδυτές
επόμενο έτος. Βλέπει μείωση της ανεργίας στο 1 περάσαν στη
20,7% και εναρμονισμένο πληθωρισμό στο δεύτεQη φάση
1,3%. Οι προβλέψεις για το ισοζύγιο τρεχονΟχτώ
επενδυτές
πε!ασαν.
σύμφωνα με πληροφορίες, στη
δεύτερη 4 αση του διαγωνισμού
για την πώληση των Νηρεύς
NIIP +2,08% και Σελόντα.
Ιουοό αναπτυξιακό ουμπάουντ για την ελληνιχηοχ0-1 μετά την ολοηλήρωση της
νομία προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για
το 2018, μέσω των εκτιμησε
στο World Economic Outlook.
δεκα μη
αξιολόγησης των
δεσμευτιηών π00J4OQ6n.
Μεταξύ τους συμπ εQ1λαμβά
νονται private equity funds χαι
επενδυτικά σχήματα, θα έχουν
πρόσβαση από τα τέλη της
εβδομάδας στο vendor due dili
gence, που οιενηQγησαν τους
πο)ηγουμένους μηνες οι
PriceWaterhouseCoopers
(PwC) και Alvarez & Marsal
(A&M.
Αναψε για τα αλά
ων που ενσωματώνονται
τι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικης οικονομίας θα αγγίξει το επόμενο έτος το 2,6%, όταν στο
προσχέδιο του ποοϋπολογισμου το υπουογείο Οικονομικών θέτει τον πήχη στο 2,4%
τα ευρώ 0νουλια
μεταξύ των επενδυτών βρίσκεΝομοσχεδιο του υπ.Οι
ονομίας
ελέγχει ήδη την pital μέδα οία
το fund Diora sis το οποίο έχει
εξαγορίσει μια μι2ωή εταιρία
χύμα τσίπουρο
θα πωλείται σε λαϊκές
Ένα κίνημα που αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
σε όλα τα επίπεδα (ευροπαϊκό, εθνικό, τοπιχό και κοινωνίας πολιτών) έρχεται να απαιτήσει τη δέσμευση ότι το
13 του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ θα οδεύσει για
Μετα ύ των ετα1Quov που πέQ
ασαν στην επομενη φαση
βρίσκονται επίσης η
Capital, ευρ,παϊκό private
equity που έχει εξαγ00άσει την
Τον δρόμο για την που παράγεται από μικρά
νοου αποσταΧτηρια,
Πρόκειται για την #CohesionAlliance, μια συμμαχία
που, κόντρα στα επιχειρήματα για μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ λόγω Brexit και τις πιέσεις για μεταφορά
κονδυλίων σε άλλους τομείς, όπως η άμυνα, επιχαλείται
α των Ταμείων Συνοχής στο να
ΙΧανι
υονο παραστατιχο τη
άδεια απόσταξης από το χή χρησι
Στόχος των τριπεζών είναι η
Σύμφωνα με
το νομοσχεοιο του υπ.
Οικονομίας για το υπαίθση αναμένεται να προκαλέσει τις αντιδράσεις των
κές π0oqoQfg να κατατεθούν
ως αυτο υε το οποιο
έλος του έτους. Στ
μειώσουν τις ανισότητες εντός της ΕΕ.
OILLt)ν
αποστα
διαφερόμενους
επενδυτ
ροχειται για τσιπουρο σιον