Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3615O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑ BEST CITY AWARDS 2017 ΓΙΑ
ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ

Και φέτος οι φοιτητές
του Ηρακλείου
Αττικής “Έχουν ∆έµα”
>> ΣΕΛ. 8

ΣΕ ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ

Ανάπλαση
δύο ακόµα
παιδικών χαρών
>> ΣΕΛ. 13

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο
«ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»

Επιστηµονική
Ηµερίδα στην
Μεταµόρφωση
>> ΣΕΛ. 7

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
2ο OLYMPIC STADIUM
RUN

«Τρέξε και εσύ
στα κουλουάρ
του ΟΑΚΑ»

«Χρυσή» διάκριση
Το Χρυσό βραβείο απέσπασε ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης στα Best City
Awards 2017 στην Ενότητα «Υγεία» και συγκεκριµένα στην κατηγορία «Υλοποίηση εφαρµογών, δηµιουργία ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων και δηµιουργία δικτύου επαγγελµατιών υγείας».
Συγκεκριµένα ο ∆ήµος
Μεταµόρφωσης βραβεύθηκε για το «Κοινωνικό
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα» που υλοποιεί.
Το βραβείο παρέλαβε ο
ίδιος ο δήµαρχος, κ. Μιλτιάδης Καρπέτας, ο οποίος δήλωσε: «Έχω την αίσθηση ότι παραβρισκόµαστε σε ένα άτυπο - ιδιότυπο Σ∆ΙΤ. Από τη µία µεριά
υπάρχει η πολιτική εξου-

σία που λέγεται Τοπική
Αυτοδιοίκηση και από την
άλλη υπάρχει η Επιχειρηµατικότητα.
Τα έργα και οι δράσεις
που αναδεικνύονται και
επιβραβεύονται εντάσσονται, κατά την γνώµη
µου, σε αυτό που θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε «∆ηµιουργική Ελλάδα».
Σε µία Ελλάδα της κρίσης,
της παρακµής, της οπισθοδρόµησης, του συντεχνιασµού, που φτάνει µέχρι του σηµείου να καταστρέψει την πιο καινοτόµα ιδέα που έχει υπάρξει
στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει διεθνές κύρος, το
να υπάρχει αυτό που γίνεται σήµερα εδώ, νοµίζω
ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Και προπαντός
ελπιδοφόρο.»

>>ΣΕΛI∆Α 3

Το µήνυµα του Π. Μανούρη
προς τη νεολαία
“Τα παιδιά µας και η γνώση είναι η µοναδική
ελπιδοφόρα λύση", αυτή ήταν η κατακλείδα
του χαιρετισµού του επικεφαλής της παράταξης "∆ηµιουργία - Αλληλεγγύη" σε εκδήλωση του ∆ήµου Νέας Ιωνίας για την παρουσίαση των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν από σχολεία της Νέας Ιωνίας.

>>ΣΕΛ. 11

Εκτεταµένο «λίφτινγκ» στα
σχολεία της Μεταµόρφωσης
>> ΣΕΛ. 16

Ο δήµος Μεταµόρφωσης ενηµέρωσε για τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα στα σχολεία της πόλης.

>>ΣΕΛ. 3

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ∆ΗΜΟ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα