Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
WebsiteRecognized text:
ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΥΚΑΙΡΙΕΣ
isis.gr
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Τ Ο Υ
Κ Ι Α Κ Ι Σ
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2017-έτος 18ο-αρ. φύλλου 4478-0,50 ευρώ
Η UNESCO βράβευσε
τον Κώστα Ταλαμπίρη
Σελ.3
σελίδα 6
Ta "Χάλκινο" πάνε Μέγαρο!
Γεωργαντάς: Κατάθεση ερώτησης
για πράσινο σκουλήκι-βαμβάκι
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
Ξύλευση
στα Κρούσια |
Περισσότερη
και φθηνότερη
ξυλεία φέτος
σελίδα 7
Μια ενδιαφέρουσα
συνομιλία
Γράφει ο θεόδωρος Παυλίδης
στους κατοι.
KOUC Των 00ει.
νων περιοχών
σελίδα 9
Η διοίκηση του Νοσοκομείου
Κιλκίς παρουσιάζει το έργο
και τους στόχους της
σελίδα 7
σελίδα 5
Τα πρόσωπα και οι διαδικασίες στο ν. Κιλκίς για
ΤηνεκλογήεπικεφαλήςτηςΔημοκρατικήςΠαράταξης
SUPER MARKETS
ΥΜΕ 2NIAHE 11ροσκλ
ΥΜΕΩΝΊΔΗΣ
TnvΔευτέρα 160κτυβρίου 2017
στις 5μμ εγκαινιάζουμε το νέο μας καταστημα
Πααλουκά & 21ης Ιουνίου γυνία
στο Κιλκίς.
Ba χαρούμε ηολύ να σας έχουμε κοντά μας!
Με εκτίμηση
ηΔιοίκηση & το Προσωηικό
Σελ 7