Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ένταξη στο Κοινωνικό
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΣΥΡΙΖΑ κατά Γρηγοράκου
για το σύστημα Υγείας
ΠαντοΠωλείο
του Δ. Μονεμβασίας>σελ. 7
Η «Σπάρτη Ταξί»
δίνει απαντήσεις
στους Πολίτες>σελ.10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 | Έτος 22-1 Αριθμός 5254
Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax 2731 081250 . [email protected]
wwwlakonikos.gr
Απερρίφθη το αίτημα για ανάκληση της απόφαση για τις ανεμογεννήτριες
| Διανοίγει τμήματα
οδών στην πόλη
ο Δ. Σπάρτης
Επισφραγισε το «ναι»
για ΑΠΕ το ΔΣ Αν. Μάνης
Στα Πλαίσια σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πράξεως
αναλογισμού οδών Αρχιδου, Παυσανίου και Πλααιών» για τη διάνοιξη
τμήματος της οδού Αρχιδάμου (από την οδό Παυσανίου
μέχρι την οδό Πλαταιών).
Παυσανίου [από την οδό ΑρΧιδ μου μέχρι την οδό Αναπαύσεως! και Πλαταιών (από
την οδό Αρχιδάμου μέχρι την
οδό Ωραίας Ελένης), ο Δήμος
En ρτης αηευθύνει κάλεσμα
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις της μειο η ίας και Πολίτες
ιδα ε
Το ΔΣ του Δήμου Αν. Μάνης
απέρριψε το αίτημα της μει
οψηφίας σχετικ με την μη εγκατάσταση ανεμογεννητριων
την ανάκληση της απόφασης
ΔΣ Αν Μάνης Που συμφωνεί
με την εγκατάσταση Ανεμογεννητρων (Α/η στα όρια του
Δήμου». Δηλαδή, η δημοτική
τούτου. το θέμα τέθηκε στην
napar άνω ημερήσια διάταξη
των θεμάτων στην απερχόμενη
συνεδρίαση και το ΔΣοέρριψε κατά πλειοψηφία το noκληση της θετικής γνωμοδότησης για το θεμα των ανεμογεν
νητριών [15 Ψήφοι un έρ-6
κατά και 6οουσίες.
Στη συνεδρίαση επιχειρηματων on0ίων εμπλέκονται στον
napan ω αναλογισμό Ειδι
κότερα, οι κάτοχοι ακινήτων
των ΠαραΠάνω Περιπτώσεων
Ειδικοτερο, το Δημοτικό Συμ παράταξη της μειοψηφίας ε χεραηάνω αίτημα της τολόγησαν κατά τον ανεμογε Πρέπει απαρευρεθουν τη
βούλιο συνεδρίασε στις 4 καταθέσει σχετικό αίτημα με το μειοψηφίας. Συγκεκριμένο, νητριων έξι δημοτικοί Δευτέρα 30 Οκτωρίου και
ΟκτωΒρίου και στην ημερήσια οποίο ζητούσε την ανάκληση μόνο 100 λεπτά χρειάστηκαν σύμΒουλου. ήτοι δύο δημοτικοί | ώρα 10.00πμ στο δημαρχιακό
διάταξη των θεμάτων είχε της Προηγούμενης απόφασης για να απορριφθεί από την σύμΒουλο της μειοψηφίας και μέγαρο (Κεντρική Πλατεία
Σηάρτης-οβουσα συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας
τεθεί εκτός των άλλων θεμ -του ΔΣ που αφορούσε τη θετων το θέμα «Συζήτηση αιτή- τική γνωμοδότηση σχετικά με
ματος της μειοψηφίας του την εγκατάσταση των ανεμοΔήμου Αν. Μάνης σχετικά με γεννητριών στη Μάνη. Ως εκ
πλειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αν,
Μάνης ηηρόταση της οντιΠΟλίτευσης nou ζητούσε την αν
τέσσερις nou είχαν εκλεγεί με
την ηαράταξη του δημ ρχου κ.
Πέτρου Ανδρεάκου
συνέχεια σελ. 8 | Ζωής. Προσκομίζοντας φατ°αντίγραφο των τίτλων των
ιδιοκτησιών τους. τοΠογραφικό διάγραμμα κλη, Προκειμένου στη συνέχεια να γίνει
στο έδαφος η υπόδειξη των
ορίων των ιδιοκτησιών τους.
Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται στη Δ/νση Πολεονία. Πρόκειται για τη μεγαλο- δομίας του Δήμου κατά τιςερ.
ηρεπή καστροπαλιτεία του Μυ- Ιγάουμες ημέρες και ώρες τηλ.
στρά. nou n ιστορία της χάνεται | 2731 3-63352 (αρμόδια κ. ΚαΟ Μυστράς στις 10 ομορφότερες
μεσαιωνικες Πολεις στον κοσμο
Σύμφωνα με την επιλογή και την κατάταξη του CNN
Πολλές πόλεις εξακολουθούν
να διατηρούν τα μεσαιωνικά
τείχη τους ανέπαφα σε διάφορα
μέρη του κόσμου. Το CNN, ένα
από τα κορυφαία τηλεοπτικά δί
κτυα Παγκοσμίως, κατέταξε τις
10 πιο εντυπωσιακές μεσαιων
κές Πόλεις στον κόσμο και μία
από αυτές Βρίσκεται στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Λακω.
στα βάθη του μύθου και για
Χάρη, της χιλιάδες τουρίστες | ροκίτσου).
συρρέουν κάθε χρόνο για να
θαυμάσουν από κοντά τα μονοδικό σωζόμενα κτίσματα και
Ι Διακοπές με έξοδα
συνέχεια σελ.9
γράφει η Ποτούλα Πασχαλίδη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα