Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Πληρωμή με κάρτα σε όλα τα ταξί ζητούν οι «θεσμοί»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος,et ΑΛΟΝΙΚΗ ntumm, 12no20
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Ελληνική ΣΤατιστική Αρχή
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αύξηση 29,6%στις Πωλήσεις νέων αυτοκινητων
Βορείου Ελλάδο
Ανέρχονται σε 6.500 ένανΤΙ 5.014
αναμένεται να συμπιέσει επιπρόσθετα τον ιδιωτικό Τομέα
Δέκα «παρατηρήσει°>
Προχωρά
από ΓΣΕΒΕΕ για το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού
το swap ελληνικών
Η συμπεφωνημένη επιδίωξη Πρωτογενών Πλεονα.
σμάτων στα επίπεδα του 3,5% του ΑΕΠ αναμένεται
ΓΣΕΒΕΕ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1919
20οισ. ευρώ
να συμπιέσει επιπρόσθετα τον ιδιωτικό τομέα, τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ
Το σχέδιο Προϋπολογισμού 2018
Που έδωσε στη δημοσιότητα το
επουργονεϊ κονομικών ουσιονες
Αυξάνονται τα χρεη του Δημοσίου
ρος ιδιώτες
επικυρωνει τις μακροχρονιες
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η
χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής του
3ου Προγράμματος δημοσιονομικής
Προσαρμογής ενώ ακολουθεί τόσο
τις Προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021, όσο και ης
εκτιμήσεις των θεσμών για την ΠΟρ.
εία της ελληνικής οικονομίας συμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ.
Σε λερναία ύδρα που πνίγει την αγορά έχουν
εξελιχθεί τα κρατικά φέσια. Το Δημόσιο μπορεί να άνοιξε ΤΟ Πουγκί και να ξεκίνησε να
επιστρέφει φόρους σε φορολογουμένους και
επιχειρήσεις και να Πληρώνει Προμηθευτές,
αλλά ταυτόχρονα νέα, ακόμη μεγαλύτερα
χρέη δημιουργούνται κάθε μήνα
Οι ληξηρόθεσμες υποχρεώσεις Του Δημοσίου
φουσκώνουν και απειλούν την εκταμίευση
της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ στο τέλος
Οκτωβρίου που εξελίσσεται σε θρίλερ
Είναι ενδεικτικό ΟΤΙ μέσα σε μόλις τέσσερις
μήνες τα χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ
ΑΠΟ ΤΟ Τέλος Απριλίου, ημερομηνία που με
βάση τη συμφωνία με Τους δανειστές η καθαρή αξία των ληξιπρόθεσμων έπρεπε να μειωθεί κατά 1,2 δισ. ευρώ για την καταβολή
της δεύτερης υποδόσης,τα χρέη αυξήθηκαν
Έρευνα Γνώμης
ικανοποιησης
των εκθετών-μελών
Του ano Την82ηΔΕΘ
δηλώσεις
Επιστολή στον unoυργό Οικονομικών
υθέρων ΕπαγγελμαΤιών
σης και οικονομικών
συμφερόντων για έσχες του 2015,
πόθεν
Η επιστολή έχει ως
Ευκλείδη
οποία ζητά την εξής:
παραταση στην
ηλεκτρονική υποβο- Κε
λή του «Πόθεν
έσχες» γιατη χρήση Η ισχύουσα νομοθ. ε φ a ρ μ ο γ ή ς όσθετες Της δήλω- nouτου 2016 ως τα εσία Προβλέπει ότι η «Πόθεν»,
τέλη του έτους, Προθεσμία un°βο- ξεκίνησε να λετο- onuc σε κάηοιες δυσκολίες στο να
απέστειλε η Πανελ- λής δηλώσεων - υργεί στις αρχές του Περιπτώσεις σκα- ανταπεξέλθει σε
λήνια Ομοσπονδία Πόθεν έσχες-περ- έτους για Πρώτη νάρισμα και ανέβα- μεγάλο βαθμό στο
Φοροτεχνικών Ελε- ιουσιακής κατάστα- φορά για τις σμα αρχείων, κάτι Παρελθόν
Οκτωβρίου 201
αι βρίσκεται στην αρχικη
Η διαδικασία ηλεκ- εφαρμογή της. Τα
τρονικής υποβολής τόχρονα
μέσω της ενιαίας χρονοβόρες-Eninppye,
ΚουνΤουρά:
Ο Τουρισμός γέφυρα για
οικονομικη συνεργασια και
επενου σει
η εφαρμογη
Που σης διαδικασίες έδειξε ότι είχε