Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3614O • ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΑΝ ΤΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕ ΚΟΥ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ 1,2 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Μετονοµασία του
γηπέδου µπάσκετ
στη Λυκόβρυση
>> ΣΕΛ. 14

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

«∆εν θα αποδώσουµε
τα ταµειακά
διαθέσιµα στην ΤτΕ»
>> ΣΕΛ. 13

Πρωτόγνωρη και
σεµνή εκδήλωση
Αγιασµός ποδοσφαιρικών
σωµατείων Παλαιού Φαλήρου

>> ΣΕΛ. 16

Παράδοση για
...µετάλλιο
Τ

Περιφερειάρχη, «δεν θα ήµασταν εδώ σήµερα».
Ο ίδιος, αφού αναφέρθηκε στα έργα ουσίας που
υλοποιούνται στον ∆ήµο µε την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, ευχαρίστησε την Περιφερειάρχη απονέµοντάς της ένα µετάλλιο.
Η Περιφερειάρχης, η οποία συνοδευόταν από τον
Περιφερειακό Σύµβουλο εντεταλµένο για θέµατα
Αθλητισµού, Σπύρο Πάντζα, ανέφερε πως πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα βραβεία που
έχει λάβει. Μεταξύ άλλων, υπογράµµισε ότι «σήµερα εγκαινιάζουµε το αυτονόητο», κάνοντας
πράξη ένα έργο που αρχικά είχε αναλάβει να υλοποιήσει ένας άλλος φορέας του ελληνικού δηµοσίου.

ο αναβαθµισµένο ποδοσφαιρικό γήπεδο
και τον στίβο κλασικού αθλητισµού του
Άλσους Βε κου, στον ∆ήµο Γαλατσίου, εγκαινίασαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος. Πρόκειται για έργο, συνολικού προ πολογισµού 1.254.128,67 ευρώ, που χρηµατοδοτήθηκε από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και παραδόθηκε στους πολίτες µε πλήρως αναβαθµισµένες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου, το οποίο περιλαµβάνει πλέον έναν σύγχρονο στίβο κλασικού αθλητισµού.
Ο ∆ήµαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος,
επισήµανε ότι χωρίς την ένθερµη προσφορά της

8ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ ΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ

«∆ράσεις ΚΕΠ
Υγείας 2017-2018»

«Χρυσή» η
εθνική µπάσκετ
αστυνοµικών
στη Γλυφάδα

∆ωρεάν µετρήσεις
οστικής πυκνότητας
Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας –
Ν. Χαλκηδόνας στο πλαίσιο των προγραµµάτων πρόληψης και
προαγωγής της υγείας, σε συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ, διοργανώνει δωρεάν µετρήσεις οστικής πυκνότητας.

>>ΣΕΛ. 16

>>ΣΕΛ. 2

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙ∆Η

Παρουσία
εκπροσώπων του
∆ήµου
Μεταµόρφωσης
ολοκληρώθηκαν
τα εκπαιδευτικά
σεµινάρια

>>ΣΕΛ. 3-8

>>ΣΕΛI∆Α 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα