Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3922 - ΕΤΟΣ 16ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Πολλαπλές οι
συνέπειες της κρίσης
στους Έλληνες

Αυτοψία κλιμακίου
για τα προβλήματα
από την Ιόνια Οδό
Σελ. 5

Σελ. 11

Μαθαίνουμε τα Γιάννενα,
προβάλλουμε τον τόπο μας

ΚΟΜΒΟΣ ΕΦΥΡΑΣ

Αλλάζει όψη
μια ολόκληρη
περιοχή
Σελ.5

3 Πολλαπλά οφέλη για την

ανάδειξη της πόλης αναμένει
το Γραφείο Τουριστικής
Προβολής του Δήμου από
τις δωρεάν ξεναγήσεις
και περιηγήσεις
3 Στόχος να αποτελέσουν

οι ίδιοι οι Γιαννιώτες τους
καλύτερους πρεσβευτές
τουρισμού, προβάλλοντας
ομορφιές και μνημεία
των Ιωαννίνων

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Μόνιμη η μείωση
δαπανών τα
τελευταία χρόνια
Σελ.13

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Χωρίς προβλήματα
συνεχίζεται
η προετοιμασία

Σελ.9

ΠΠΓΝΙ

Νέα έργα στο
Πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ρατσιστικά
συνθήματα στο
κέντρο της πόλης

• «Καρπούς» αποδίδει η συνεργασία
με την Περιφέρεια Ηπείρου
• «Πράσινο φως» για τη λειτουργία
του μαγνητικού τομογράφου, μέχρι
το τέλος της χρονιάς η εγκατάσταση
του λογισμικού για την μαγνητική
τομογραφία καρδιάς

Σελ.7

Σελ.8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα