Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ανεβάζει στροφές
ενόψε. Πλατανιά ο ΙΑΣ
Πέμπτη 12
Οκτωβρίου 2017
Ap. Φύλλου 5953
Τμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l wwwneoiagones gr
προγοργο η Παρ μ aon
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΕΝΑΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
στον κόμβο Εφύρας
mopav nopela
turvammuvo
αυτές 8a ολοκληρω8oov ακόμα
και vuoltepa ano τον ηροΒλεη μενο χρονο δηλωσε x8ες ο avtodμαρχος εργων. r1άννης Λιάνος. ο
nap4Βαση Που ΥΝεται στον κόμβο
EEA. 7
Εβδομάδα συγκέν ρωσης
φαρμά για την ενίσχυση
του Δημοτικού Φαρμαείου
Ο Οργανισμός Κονωνικης Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προ
σχολικής Αγιογής «Ο.Κ.ΠΑΛΑ..
του Δtpou Ιωαννιτών, διοργανώνει και qetog, από εις 16 έως εις
23 ΟκτυΒριου, δράση για τη
συγκέντρωση φαρμάκων και
ιατοφαρμακε τικού υλικο για τη
του Δημοτικο φαρμακε
ΣΕΛ. 2
«Νεκροταφείο» πλατάνων
ο Καλαμάς
Ενδεικτκές της τεράστιας ακολογι
κής καταστ οφής nou exei συντελε
στΕΙ στον Καλαμά ειναι οι εικονες
με τους Sepog κορμος και τα κλαδιά την Πλατάνων nou ανασορουν
από το not4L συνεργε α της Περιpepelag nou εργάζονται γι' αυτό
τον σκοπό
μενο διάστημα. Πολλά σημεια του
ποταμού ebcav καλυφθει πληρως
Διμετ0m επίθεση
σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ
τάνια της Ηπειρου.
EEA. 4
«Εχω αφιερώσει auen triv Περιοδε α
στην Ήπειρο, να γυρισουμε mv
Περιοχη να μιλήσουμε με τον κομ.
γνωμη
Hvin των
συντηρητικών
Οταν ο Κυρ κος Μητσοτάκης
eyxelpnpa nou exoupe avalaBeL va
δημιουργη oupe mv Κεντροαριστερα μια ενωμένη Karpoap!στερα η
onola 8a qepu μια μεγάλη αλλαγή
Ρατσιστικά συνθήματα
κατά προσφύγων και ΑΟΑΤ
andpeg εκτιμησαν ως μια νέα
σμοο Snpep ίνει για tnv ελληνική
Κεντρο&S.
ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΣΕΛ. 8
του στην Ηπειρο.
EEA. 3