Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
adion . Προσδοκίες
Τετάρτη 11
Οκτωβρίου 2017
Αρ. Φύλλου 5952
Τιμή 0,60€
Mpute ΑΡΕΤΗ ΜΑΑΑΜΗ
Ζογομάλη 6 Ιωάννινα
τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880
e-mail: nagones
ioa forth netgr l www.neoigonesgr
Το ΣάΡατο στο Μέτσοβο
ΣΥΝΑΝΤΙΣΗ θ. ΜΠΕΚΑ ΚΑΙ Π. ΚΟΛΟΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
n3n συνδιάσκεψη
στελexw των ΕΚΟ
Το ΣΑΒΒατο 14 Οκτω6plou aa
npapronondei η 3η συνδιάσκευη
των ΕΚΟ (Ειδικών Κομματικών
οργανώσεων της ΝΔ) στο ΜέτσοΒο της Hreipou.
ΣΕΛ. 6
Στα Τζουμέρκα το 60
Πανελλήν ο Συνέδριο
Τουρισμού Yaepou
και Αγροτουρισμού
Τα Τζουμέρκα επελε5e ο Σονδεσμος
Ενώσεων ΑΥΡοτουρισμου Ελλάδος
για τη διοργάνωση του 6ου Πανελληνου Σνεδριου Τουρισμού Ynalαρου και ΑΥΡοτουρσμ0D, σε συνεργασια με την Περιφερεια Ηη ρου.
τους Δημους Βορείων Τζουμερκων
και Κεντρικών Τζουμέρκων, και
την Ενωση Αγροτουρισμοο Hnelρου.
ΣΕΛ. 7
25χρονος συνελήφθη
για aroeipa βιασμού
και επιθέσεις σε νεαρός
Mia anonepa Βιασμού και 15 unoa τηση με τον υ un oupyo Aa λιτισμου rapyo Βασιλειάδη Παρουσα και του Βουλευτη luavvww, nav n Στέ
αντιδήμαρχος aan
Bapaivou eva, 25χρονο ημε ano
nou συνελη pan στα Γιάννινα.
Ο 25χρονος συνελή pan από αστυνομικούς της ΥΠΟ6x08υνσης Ασφα.
RES luavvfvwv και της Ομάδας
ΔΙΑΣ του Τμήματος Αμεσης Δροφου, ειχαν στην Aanva το npul της Δευτέρας ο Δημαρχος Ιωαννίνων, θυμάς MneyKag, κα
t000, Παντελής Κολοκας.
ΣΕΛ. 8
ΔΙΑΣ του Τμημα toe,
σης Ιωαννίνων
ouadas
EEA.4
Στα 1.000 καλύτερα
του κόσμου το Πανειστήμιο Ιωαννίνων
γνωμη
Ανασχηματισμό!
και εκλογές
Το Παντιστημιο Ιωαννίνων, αδολοYnanke και συμπεριλαμβάνεται στα
χίλια καλύτερα Πανεπιστημια στον
κόσμο, καταλαμβάνοντας την 8εση
585, ano μια Βάση εικοσι επτά χιλιά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης enaye
κών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον
κατάλογο Που δημοσίευσε το Κέντρο
Παγκοσμας Κατάταςης Πανεπιστημων (Center for
Rankings -CWuR) και καταλαμβά
νοντας. Παράλληλα, την τέταρτη
Πως ετοιμάζεται γι' αυτές ό,τι και
Το ιδιο φαίνεται ότι κάνει κα. ο
Αλε5ης Τσίπρας, όσο και αν
τώρα navnyupizz. Υια την «στη«Κτίζοντας γέφυρες
για τον τουρισμό στο Ζαγόρι
World University
κούς 8εσμούς και Kanoleg KUBepνησεις
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΤΣΑ
EEA.7
ΣΕΑ. 2
στημ kuv
ΣΕΛ. 6