Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26900 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ιμή 0,60 ΕΥΡΩ
α κηεισουμε τα
Eurogroup: Όλοι θέλουν το
γρηγορο κηεισιμο της
οωματια των
πηαστων καρτων
και εισιτηριων,
δηλώνει ο
Χρήστος Σπίρτζης
Το τελευταίο Eurogroup Υια τον κ. Σόιμπλε
κατά πλειοψηφία, είν
διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Α
α διοχετευσουμε ολη μας την
μενο, από το υπουργό Υποδομών και Μ
ταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, για τη θέση
του Διευθύνοντος Συμβούλου
ρείας «Οδϊκές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ
ξιολόγησης, που
γή συμφωνημένων μετα!ονθμίσεων
και μετα να προετοιμασουμε το τελος
του ελληνικού προγ!άμματος, που ελ
πίζω να γίνει στο τέλος του καλοκαι
μερα (σ.σ. Δευτέρα) και κατά τη διαδικα
σια που π
ομίας, 11eQ Μοσκοβισί, προσέρχόμε
ος στο Eurogroup στο Λουξεμβού070
Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κα
νένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή» ανέφε
ρε ο Π. Μοσκοβισί, σημειώνοντας ότι η
ελληνική οικονομία ανακάμπτει, η α
εργία πέφτει και τα δημοσι 001χονομι
ειχε την ευχαιρια να ενημερωσει τους
βουλευτές ότι, εκτός από την προετοιμα
που απαιτει η υ/οποιη
ση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρί
δρομολογίων των λεωφορείων και μελε
κά της χω
πιτυχής ολοκλήρωση του προγράμμα
τρό, δεν χρειάζονται πλέον μεγάλα λευ» πρόσθεσε ο Γάλλος επίτροπος, το
νίζοντα, νει στην ηθείς γιαού Ονο.
γκες του επιβατιχου χουν
Μεγάλη αναφορά έκανε ο παριστάμε
νος υπουργός στο ζήτημα των ηλεκτρο
κων εισιτηριων, για να υπογραμμισει οτι
σημερα το φαινόμενο των
πλαστών χαρτών και εισιτηρί
Εξου.. , Γερμανου Σόιμπμαπάντησ
σεις για την απο
Ομιχων, Βόλφκανγκ Σόιμπλε από το
ιερ Μοσχοβισί απάντησε
με ιδιαίτερα θερμά λόγια, χαρακτηρίζο
ντας τον απερχόμενο Γερμανό υπουργό
ρετιχη αισθηση του χιούμορ Κάποιες φορές μπορεί να γίνει σκληρός. Δεν συμφωνουσαμε παντα σε οηα, αΛΛα χαταφερναμε πάντα να έχουμε μια πολύ χαλή συνερ
α τον Β. Σόιμπλε ο
πρέπει να ολοκληρωθούν δεν εχουν να
τόσο με τη νομοθέτηση, αλλά με
την εφαρμογή»
«Πολύ ισχυρός χοινός στόχος η ολο
κλήρωση της αξιολόγησης ε
Στ. Πιτσιόρλας:
«Να υπαρ ουν
τροποι
συνερΥασιας και
οχι νεα εμΠ001a
Οιχονομιχών «άνθρωπο εξαιρετικής
ντός του έτους», δηλα)σε προ-ge
α/η γενναιοτητα και εξαι
Ντάισελμπλουμ: «Τα ζητήματα που
Οι μελλοντικές αλλαγές στο ρόλο του ESM στο
επικεντρο του Eurogroup
Από πολύ διαφορετικές αφετηρίες ξεκινούν οι θέσεις των κρατών της ευρωζώνης
ΕΕ και
ι πιθανές μελλοντικές αλλαγές στο
κού Μηχανι
τας (ESM) βρέθηκαν στο επίκε
κλείδης Τσαχαλώτος, χαι οι εκπρόσωποι
των θεσμών επαναβεβαίωσαν τη βούλησή
τους για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιο
λόγησης εντός του τρέχοντος έτους. «Εχω
κάθε λόγο να πιστεύω ότι υπάρχει ισχυρή
λευταίο για τον Γερμανό υπουργό οικονοκινεζικων
μικών, Βόλφκανγκ Σόιμπλε
Το ελληνικό ζήτημα δεν βρέθηκε στην
ειτενονσεων»
ντρο του Eurogroup της Δευτέρας στο
Λουξεμβ0UQyo, το οποίο ήταν και το
ημερησια διάτα5η του Eurogroup,οστόσο
ο Ελληνας υπουργός Οικονομιχών, Εντο διάλογο για τη διαμο!φωση μη
η αξιολόγηχανισμών και θεσμών στην ΕΕ που πα
Qα κολουθούν
ές επενδύσεις
ana Προετοιμασμενες Υια
annayeS στα επιτοκια οι τραΠεζες
αποτομες
σφατα από τις Βρυξέλλες, ανωτερος,αξιωματούχος της Ευρωζώνης
στην Ευρώπη διατηρούμε τη θέση μας oδιαμορφωθεί τρόπος συνεQγασίας και οχι
να δημιου!γηθούν εκ νέου εμπόδια και
ν σύνορα, αλλά να
στούν όλες οι πλευ!ές. Αυτό υπογράμμι
σε υφυποΟγός Οικονομίας, Στέργιος
11ιτσιό!λας, στο συνέδQ10 του Ελληνοτης ευρωζωνης
πλευρά να παρο
ξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς
τους ιδιώτες, προκειμένου να αποδεσμευ
ορό. Όπως υπενθύμισε ανώτερος παρά
τράπεζες της ευρωζώνης είναι καλά προετοιμασμένες για απότομες μεταβολές
α δόση
στα επιτόχια, δήλωσε σήμε!α (σ.σ. Δευτέρα) η Ευρωπαϊκή Κεντ!ική Τράπεζα, αφού
πεξέργάστηκε σενάQ1α από την απότομη νομισματική σύσφιξη έως το «πάγωμα» του
δανεισμού που ακολούθησε την κατάρρευση της Lehman Brothers
EuQασιατιχου Επιχει!ημα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα