Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Στην άμεση προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου
ΜΟΧΛΟΣ ΤΟΝΩΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ
ηροωθούμε στρατηγικές περατέρω ανάΤΤυξης Του Τουρισμού
στην Ελλάδα ως προορισμό 365
ημέρες Το χρόνο και προυύθησης
επενδύσεων, δηλωσε η υπ' Τουρισμού Έλενα Κουνουρά.
επενδύσεις στην καινοτομία
τητα μπορεί να αποτελέσουν μοΧλό Τόνυσης της οικονομίας, δ
λωσε ο υπ. Οικονομίας και Ανό.
06.α-της Ελληνικά Πετρέλαια rp.
Στεργιούλης, ώστε να αξοηιηθεί η
θετική οικονομική συγκυρία
. Σελ.6
Τρίτη 10 Οκυβρίου 2017 . Αριθμός φύλλου 871 . 0,50 ευρώ
ENOXEOPHMATIKH
OIONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΙ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΑΙΣΕΛΜΠΛΟΥΜ ΚΑΙ ΣΟΙΜΠΛΕ
ανάπτυξη δεν έρχεται
πιτεύγματα» στα ond
προσδοκά ο Τσίπρας
Ti θα Yivu με
Τον Τραμπ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΊΩΝ
AAePEMn0ΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Στην αύξηση τυν μεριδίων αγοράς της
κλάδου την
αλυσίδας Κωτσόβολος στάθηκε ο am
Dons South East Europe Ανδρέας Αθοσίδα αποτελεί την ταχύτερα avmuo.
και δ.σ. της Κωτσόβολος
ών Εμπορίας ηετρελαοειδών
Ελλάδας Γιάννης Αληγιζάκης, στέλ.
νοντας οοφάστατο μήνυμα , αναφορικά με τη βούληση των εταιριών για
Με στήριξη από τις Τράπεζες
άρχισε η νέα εβδομάδα
σόμενη Ογατρική του βρετανικού elτην παράνομη Odinn,
. Σελ.7
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΙΤΛΟ
HAEK είναι μία από τις πιο ιστορκές ομάδες του ελλη ικού μηάσκετ
ανέφερε ο επικεφαλής Εταιρικών
Yn0θέσεων του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας
Χριστοφόρου,
ειναι η πρωτη ελληνική ομ δα που
κατέκτησε ΕυρωΠαίκό ttio. το Κύ
πελλο κυπελλουχων του 1968.
Το νέο Joop Compass, το Compact
Premium SUV έρχεται να επαναπροοδιορίσα την αγορά των SUV
Πολυχρόνης Συγγελίδης, επσημαί.
νοντας πυις εξοπλζεται με ο κονομικούς και ισχυρούς κνητήρες βεν.
ξίνης και diesel.
. Σελ. 12
. Σελ, 10
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr