Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 -ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26899 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
FDP: Αυστηρότερη
σταση VIa
δημοσιονομική
της αξιολόγησης μέχρι το τέλος
ΠΟΛΙΤΙΚη στην
ευρωζωνη
του Χ ονον»
Ο ηγέτης των Ελευθε!ων Δημοκ!α
τών (FDP), του κόμματος που πιθανόν
να είναι εταίρος στην επόμενη κυβέρνη
ση συνασπισμού της καγκελαρίου, Αγκε
λα Μέρκελ, ζήτησε να υπάρξει σκληρότε.
η στάση για την δημοσιονομική πολιτική και την πολιτική στην ευρωζώνη-χω
να διεκδικεί μέχρι στιγμής το
Το 80% των Προαπαιτουμένων μέχρι τον Νοέμβριο
σχεδιασμός της
ρις ωστοσο
υπουργείο Οιχονομικών
κυβέρνησης είναι να προχωρησει στην ολοκληρώση
Η Μέρκελ προσπαθεί να σχηματιστεί
έναν τριμερή συνασπισμό με το FDP και
τους Πράσινους και κυκλοφορούν ειχασί
της αξιολόγησης έως το τέ
λος του χρονου, να ακολου
Οικονομικών ως αντάλλαγμα για να συμ
μετάσχει σε μια χυβέρνηση συνασπισμού.
συζητήσεις για το χρέος, να
αΟΝσει μια διαδικασία εξοου στις α
πολιτική είναι πιο σημαντιχή από έναν
έο υπουργό», δήλωσε ο ηγέτης του FDP,
Κρίστιαν Λίντνερ, σε συνέντευξή του
οι α!μόδιοι φο!είς το θεωρούν εφιχτό και σκόπιμο
και να α!χίσουμε την Ανοι
την τελική αξιολόγηση
με στοχο τον Ιουνιο να ε
στην εφημερίδα Handelsblatt, ε
χουν τελειώσει όλα», σημείωσε ο αντιπροεδρος της κυ
βέρνησης, Γιάννης Δράγα
σάκης, σε συνέντευξή του
βει το πανίσχυρο υπουργείο Οικονομικών
CDU/CSU της Μέρκελ
ικρη αύξηση των στοκεντρικό δελτίο ειδήσε
Περιγράφοντας τα βήματα έως την ο
ριστική έξοδο από το μνημόνιο και την επιτροπεια που αυτο συνεπαγεται επιση
αγκαίο
υπό έλεγχο οι εξελίξεις
μεYann των
εισα ΥωΥων τον
Αν ο ν στο
Δηλαδή να ολοκληρώσουμε γρήγορα
συγκλήθηχε υπουργικό συμβούλιο, μίλησε
πουργό που παρακολουθεί, έχουμε αυτουποχρεώσεων και το υπόλ
αξιολόγηση τις δυσκολίες που είχαν οι
χουν τέτοιου είδους εμπόδια-ED
στον υπο
υγουστο
του 2018 δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Ο κ.
Δραγασάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει
νθαQQUVT1Χά είναι για την πορεία
των εξαγωγών τα αποτελέσματα στο
8μηνο του έτους και γεννούν αισιοδοξία
να επιτευχθει ο στοχος για νεο
ΔΝΤ: Το 75% του πλανήτη Βιώνει
μια ανοοικη Πορεια
Βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τον Ιούλιο
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Στον α
δημιουργεί η αύξηση του εμπορικού ελ
λείμματος και η αδυναμία ενδυνάμωσης
(ΔΝΤ) είναι περισσότερο αισιόδοξο για
την παγκοσμια ανακαμψη απ ο,τι τον
Ιούλιο, ενώ παρότρυνε τις χώρες να προχω!ήσουν σε μεταραθμίσεις για να στη
ρίξουν μια ανοιχτή σε όλους και ιωσιμη
καμψη ριζώνει Την επόμενη εβδομάδα
θα δημοσιοποιήσουμε την επικαιροποιη
μένη μας πρόβλεψη ενόψει της Ετήσιας
Συνόδου μας-και πιθανόν θα είναι ακόμα
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
Σύμφωνα με την ίδια, εκτός από την
πιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξη
βελτιώνεται χαι η χρηματοπιστωτική στα
πιο αισιόδοξη», δήλωσε αργά το βράδυ
της Πέμπτη ς η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστ τοΛοεν ορνττσε ετη ατη συνοδ
κό σύστημα
καθίσταται πιο σταθερό και ενισχύετα
εμπιστοσύνη της αγοράς.
Ρεκορ μισθωτης απασχολησης Υια το
εννεαμηνο του 2011 allo το 2001
«Βλέπουμε κάποιες ακτίνες η
αλλά δεν είναι καθαρός ο ουρανός» δήλο
σμια οχονομία να αναπτυχθεί με ρυθμό
3,5% φέτος και 3,6% το 2018
επίπεδα χρέους, την υπερβολιχή ανάληψη
ρισκου στις χρηματοπιστωτικες αγορες
και τις u4ηλές γεωπολιτικές εντάσεις ως
Την υψηλότεQη επίδοση πρώτου εννεάμηνου έτους, από το 2001 μέχρι σήμερα, κα.
, πλανήτη βιώνει μια ανοδική πο
ρεία-καταγράφοντας την πιο ευρείας βά
ταγQάφει το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης για το διάστημα Ιανουαρίου
Σεπτεμβρίου 2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφ0Qlaxou
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα