Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜ ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'Η στιγμή πεΟνα
%αι χανεται
Αριθμ. φύλ 40872 1"Ενος 141 ον
run 1,50 (μέ τό βιβλίο 4e2
Oerußgior 2017
teenm 18 ημερών i Avortwn ήλιου 7 a
[email protected] 659.
Μητσοτάκης κατά ΕΡΕ
Η άγνοστη έξομολόγησις τού τοοην Πρωθυπουργού
τησε το ΕΣΡ κλπ
Mg ingen" ς
ngn.pt. ouwc
natutny, T,Kwo4Eatia,,hiffuunin trim; Autus 0.
σχ.twoo enelanot. Tu', με τόν
KENp. vnv νο EpeMajtE, Tingn
Aropr' EWG,Temmr.MT'li m;wnr.
«Τε0ός πόλεμος»
Ε κλησίας-ΣΥΡΙΖΑ
MHEBOETINETNNATCN TOYEAM
CHITOKOdvaTM Bono rivnom a o
"Ηπια άνυορασις Μαξιμου-τυφλά μενος
τό βουλευτες
KANATON EAM
Σήμερα
«Κυριε ΙΙρωθυπουργε
Να μη ξεχνιόμαστε