Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26898 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
N. Παππάς: «Να
Παρουν εση τα
κομματα Υια την
Προσφυνη των
καναηαρχων στο
TB: Σημα κινδυνου νια το
Οι στόχοι Υια vuonna πρωτογενή πλεονάσματα επί μακρόν δεν πιάνονται
εύκολα, τόνισε ο Π. Λιαργκόβας
α πάρουν θέση «για την προσφυγή
τον χαναλαQχών στο ΣτΕ κατά της από
φασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη
λεόρασης» κάλεσε, μέσω του Q00οφώνου
2417, τα κόμματα ο υποΟγός Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ
που έχουν θεσπιστεί από το
«Το κλείσιμο της τρίτης ασης, Νίκος Παππάς
ποίηση του προγράμματος, θα
δημιουργήσουν πράγματι ένα
σταθερό περιβάλλον για να μπορέσει η χώρα να απορροφήσει
ραοιοφωνική του συνε ντευ5η ο
πουργός χαραχτήρισε «προβλειμμη» την
προσφυγή, γιατί καθώς είπε, «οι χανα
λάρχες επιδιώκουν να μην υπάρχει τίμημα
ρές», επεσήμανε χαι πρόσθεσε
«ι ιερα απο το θεμα του χρονου, σημαντικη ειναι χαι η ο
ληση της κυβέρνησης να υιοθετήσφευγουν στο Συμβουλιο της Επικρατειας
και πάλι για τον αριθμό των τηλεοπτικών
αδειών που είναι 7 και την
υ μνημο
τιμή εκκίνησης που ορίστηκε
ου. Δέσμευση πο
ρητά κα
Μειω ηκε η
ανεργία 2,5
μοναοες τον
«Δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε η
πίεση των τόχων, να μην οδηγήσει σε φαν
λο χύκλο, διασφάλιση της οικονομίας με
το γρήγορο Χλεί
να γίνει αναθεώρηση του σχεδιασμού. Αν
πάει μετά τον Δεκέμβριο, όχι απλά θα
συντονιστής του γQαφείου του 11ου πολογισμού του Κοάτους στη Βουλή, Πανα
γιώτης Λια07κόβας, ενημε!ώνοντας την
αQμόδια επιτροπή επί των τριμηνιαίων
θέσεων, που συνέταξε το γραφείο του
για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου
κτροπή. Η χοχυνη γραμμή είναι τέλος Δε
κεμβρίου», ανέφερε χαραχτηριστικά ο κ.
ς σταθερότητας και χοι
νωνικής συνοχής, χαι η πολιτική σταθερότητα, με όσο γίνεται μεγαλύτερη δυνατή
συναίνεση των κομμάτων, είναι βασικές
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώ- μειωμένο Ζατά περίπου 2,5 μονάδες, από
ρας», ανέφερε ο κ. Λιαργκόβας. Υποστ -το 23,4% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και
ριξε δε ότι «οι χαθυστερησεις στην ολο κατά 0,3 μονάδες από το αναθεω!ημένο
Στο 2 1% διαμο!φώθηκε το ποσοστο
ανεQγίας στη χώ!α τον Ιούλιο εφέτος
ιαργκόβας
Παράλληλα, επεσήμανε ότι «αν πάνε
όλα καλά, τον Αύγουστο του 2018 η χώρα
θα βγει από τα μνημόνια», σημειώνοντας
ωστόσο ότι αυτό βεβαιως δεν σημαίνει ό
. Εχει ήδη καθυστέρηση. Αν
τον Ιούνιο 2017
Συμφωνα με τη μηνιαια ερευνα εργα
τικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός
των ανέργων ανήλθε σε 1.009.610 άτομα
και μειώθηχε κατά 119.010 άτομα σε σχέ
κατά 12.661 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο
κατατι εται το ν/σ Υια την ανακυκηωση
Η Ελλάδα ανακυκλώνει 15,8 κιλά/κάτοικο, όταν η Ευρώπη 110 κιλά/κάτοικο
2017 (μείωση 1,2%)
να νέο περιβάλλον για την ανακύ.
κλωση» πρίκειται να διαμορφωθεί με
ΑΕΠ, αλλά χαι χιλιάδων νέων θέσεων
εργασίας. Μάλιστα, έκανε λόγο για ένα
αλλά και της χοινωνίας. Στόχο αποτελεί
το «να υπάρχουν κανόνες για τη δημιουρ
γία της υποχρεωτικότητας, να μειώσουμε
την εισφοροδιαφυγή, και να χαταπολεμή
σουμε φαινόμενα
ράς», επισήμανε
Το σύνολο των απασχολουμένων εχτι
μάται ότι ανήλθε σε 3.796.318 άτομα κα
υπόδειγμα αλλαγή
κοινωνικού μοντέλο
στόχο την παραγωγή πλούτου για τους πολίτες, την προστασία του περιβάλλοντος,
ΟΙΧονομιχο
αυξήθηκε κατά 93.392 άτομα σε σχέση μ
ν στην Ελλάδα»
σχεδίου, όπως έκανε γνωστό σε συνέντευξηΤύπου ο αναπληρωτής υπουργόςΙΙε.
Q1βάλλοντος και Ενέ!γειας, Σοοάτης
διαφθο
13.283 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2017
Ηλεκτρονικο
Ο οικονομικά μη ενεργό
(τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε ανα
Στην ουσία όπως τόνισε ο αν. υπουρ
εισιτηριο:
Πρεπει
εριβάλλοντο
να εχσυγχρονιστει στον τομέα της xuRAI
να Υνωριζουμε
ειώθηκε κατά 9.120 άτομα σε σχέ
λιο 2016 (μείωση 0,3%)
μιας, καθ
κατά 3.039 άτομα σε σχέση με
0 χάQtvo εισιτή!10 σταδιακά κατ αQγείται, το ηλεκτρονικό καθιερώνεται και ο
ευρωπαϊκούς στό
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, με ταυτόχρο
λοένα και πεQ1σσότεροι Αθηναίοι και επισκέπτες της πόλης το προμηθεύονται. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 5,7 εκατ. ευρώ έως και τον Αύγουστο
χους σε επιπεοο ανακτησης,
Τα νέα «έξυπνα» εισιτήρια του ΟΑΣΑ αποτελούνται από το ηλεχτρονι-TARA
χό εισιτήριο (ATH.ENA Ticket) χαι την απρόσωπη Χαι προσωποποιημένη
ύλιο 2016) παραμένει σημα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα