Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 06.10.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5884
Τα πρόβλήματα της οι ονομίας παραμένουν
Goldman Sachs: Η Ελλάδα γυρισε σελίδα
Η εγκύκλιος του Γ. Πιτσιλή πέριγQάφει τις υποθέσεις
Ποιες φορό-νποθέσεις μπαίνουν στο αΟΧείο
Η εγκύκλιος του Γ. Πιτσιλή περιγράφει τις υποθέσεις για
τις οποιες ανοιγει η πορτα των ελεγχων κατα προτεραιότ
ητα. Οι οδηγίες στον ελεγκτικό μηχανισμό. Αυξημένες πιθ
ανοτητες να μπουν στο αρχειο, εχουν οι μη προτεραιοποιημένες εντός του 2017 ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις
ΣΒΑΠ:
Συναντηση
Παπαδή μήτοιου
παρελθόντων ετών εφόσον δεν συντρέχουν ενδείξεις Στην ανάγκη στενότερνχαι
εγκλήματος φοροδιαφυγής.
Η εγχύκλιος του Διοικητη της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η
οποία δημοσιεύθηκε σημερα Χατόπιν της σχετιχής αποφασης για το χρόνο παραγραφής ανέλεγκτον υποθέσεων υπό
το ποισματον απο4ασεων του Συμβουλίου της Επικοατειας
έρχεται να δώσει οδηγίες στον ελεγκτικό μηχανισμό αναφοριχα με «την ομοιομοο4η αντιμετώπιση τον εΧΧρεμΟΝΤΟΟτεοαιοποιημένων υποθεσε
εντός του έτους 2017» αλλά χαι τον μη προτεραιοποιημένων
υποθέσεων
ουσιαστι υτεοου διαλόγου για
όλα τα ζο)τιχά και κυρίος τα
χρονίζοντα προβλήματα που
παρέμποδίζουν τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυ η του
εγ ατε
βιομηχανικού δυναμικού της
χώρας, κατέληξε η συνε γασία
του υπουογού Οιχονομίας με
EKXA: TQ1άντα προσφορές
για τους οασΙΧους χαQτες
στο υπόλοιπο 46% τη
ων ελέγχων που θα διενεργηθούν
Βιομηχανιών Αττικής οι lleo
αιώς (ΣΒΑ11), κ. Δημήτρη
Μαθιό στο υπου!γείο Οικονομιας, συμφωνα με σχετικη
ανοιχοινωση.
Ο υπ0UQ70ς Οικονομίας και
11απαδΠρόταση για ακατάσχετο
επιχε1Qηματικό λογαουσμό
ατέθεσε το ΟΕΕ
των αναγχων για εχσυγχQ0VLσμό της βιομηχανίας στην Αττιυποναι εμόνιμο μέάλο να μετο
Ανοιξαν οι προσφορές στον διαγωνισμό της ΕΚΧΑ ΑΕ
για τη σύνταξη τών δασικών χαρτών στο υπόλοιπο 46%
δασικούς
χάρτες σε 36 πε24EDE1ακές ενότητες της Ελλάδας. Δεκα
Ο πρόεδρος του ΣΒΑΙΙ x. Μαθ
ουν του,
τήQ1σε ως Χουφαία θέματα
Την πρόταση του υκονομιχού
Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη
λές επιχειρήσεις, προβλέπει τη
σύνταξη της σχετικής νομοθετι
LOI χατέθεσαν 30
αχατασχε
ιό της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτο
(ΕΚΧΑ ΑΕ) για τις 1
των δασικών χαρτών στο υπόλοιπο 46% της χώρας. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ.
ευρώ συν ΦΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΑ ΑΕ,
οι εκπτώσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες κυμα
νθηκαν μεταξύ 3,31% και 18,00% επί του προϋπολογισμού τοον συμβάσεων
ειδικός αχατάσχετος λογαρια
σμός θα μπορεί, ακόμη και μετά
την εντολή κατάσχεσης, να τρο pοδοτεί τις βασικές λειτουργίες
της επιχείρησης (πληρωμή μισθσει
διατυτώνει με επιστολή του προς
τους υπουργούς Οικονομικών Ε.
Τσακαλάπο, Ο κονομίας Δ.
Παπαδημητρίου και τους υφιπο.
ιελέτες που αφορουν
ουν απο τις απλουστευσεις ΟΛΟΙ
01 βιομηχανιχοί κλάδοι
χαι την ένταξη στον θεσμό των
Επιχεισηματιχον 11άρχον όλον
των πεουοχων με τις ατυπες
συγκεντQ(ήσεις βιομηχανικών
E"/Χαταστασεων.
Πιτσιόολα, ο πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
σιο χαι τα ασφαλιστιχά ταμεία
και προμηθευτών) και να καθοι το ύ4ος του αχατάσχετο
που κατατίθεται ποσού σει τον
λόγω της δυσχερούς κατάστασης
στην οποία έχουν περιέλθει πολδεδομένον της οΙΧονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.