Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
σφυξία στην οικονομία από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5074 Παρασκευή 06.10.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αλ. Φλαμπουρά0-1
ηνικό:
Σταθερά
τα επιτόκια καταθέσεων
Από 4 ως 6 Νοεμβρίου η 6η Διεθνής Εκθε
ση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»
οι Κασσάνδρες
«Για μια ακόμη φορα οι
Ρευστηχαν. Η επένδυση
στο Αυηνιχο προχωραει»,
«Τον δρόμο άνοι -αν:
α) η προχθεσινή από4 αση
της Επιτροπής Ενστάσεων
ότι δεν αποτελούν δασΙΧή
εκταση τα 3/ στρεμματα
σε μονοψήφια ποσοστά η ανεργία
β) η εγκριση του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης
χαι της
Στρατηγικής Μελέτης Περ1Σλλον τιχών o3tttta σεων
3.500 επισκέπτες
απο το
Με εθνικό περίπτερο
τηρισμό ως αρχαιολογια°ού
χωρου ενος μικρου τμημα
τος μόλις 280 στρεμμάτων,
επί συνόλου 6.500
ν έκθεση Space Tech
Πρόστ
ευρω για χαοτε την | 1 beica
ιμα 19 εκατ.
Tosi-Cluster, το Ελληνικό Gold
Labeled Cluster στον τομέα τον
αεροδιαστημικών τεχνο
και εφαρμογών, δ100γανώνει σε
συνεργασία με τον α2μόδιο
εθνικό φορέα Enterprise Greece
επιχειρηματική αποστολή στη
Βρεμη της Γέρμανίας από 24 έως
26 Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο
της έκθεσης
0,00% Tech Expo Europe 201
και προσκαλεί όσες εταιρείες
φορείς ενδιαφέρονται να
λάβουν μέρος
Adamant Composites, EMTech,
Inasco, Planetek Hellas, Prisma
Softcom
International και Terra Spatium
Η αποστολή θα συμμετέχει με
εθνικό περίπτερο στο κεντρικό.
τε00 σημείο της έκθεσης για την
βέλτιστη συντονισμένη ανάδειξη
γιών Electronics,
καλλυντυαν
τον καινοτόυον προϊόντων
αναπτύσσονται
καθώς και για την
Οι επενδύσεις έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο κατά
63% χαμηλότερο από αυτό του 2008, επισημαίνει έρευνα της
ΓΣΕΕ. Σε σημείο καμπής η οικονομία. «Μαύρες» οι προβλέ
ψεις για την ανεργια.
Space ΣΠΕΙΣ υπηρεσιών που
ή καλύτερη
σμιες αλυσίδες αξίας του κλάδου
των διαστημι
19 εκατομμυρίων ! Σύμφωνα με τη σχετική ανα
έξι επιχειοίσεις |χουν(οση, η αποστολή πραγματοπέβαλλε η Επιτροπή Αντα- ποιείται με την υποστηριξη του
γιονισμού για το καρτέλ στην Corallia, της Ένοσης Ελληνιχον
, οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να
λάβουν μέρος σε B2B συναντη
σεις με άλλους qoQEIC που θα
Στο 28,7% οριοθετεί την Tory
ματική ανεργία το β"reumvo του
12.01 χαι οι
- 2017 η
ενδιάμεση
υσιαστι
θέσεις μετάβασης της
Βιομηχανιών Διαστημικής παρευοεθούν στην έκθεση
Τεχνολογίας & Ε4αρμογών
οιχονομία, ενώ εκτιμάται
εται οτι η οικονομίας ποος μια δυναμι
θεση Space ΣΠΕΙΣ 0,00%
Μετά από αυτεπάγγελτη | (ΕΒΙΔΙΤΕ), του Συνδέσμου Tech Expo Europe 2017 αποτε
σημαντικοτερες
διαπίστωσε ότι οι εμπλεκό- nαι Επικοινωνιών Ελλάδας εκθέσεις στον τομέα των δια
μενες εταιρείες είχαν (ΣΕΠΕ) και του Συνδέσμου στημικών τεχνολογιών και ανα
συμπράξει για τον καθορι- Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών μένεται να ποοσελκύσει φέτος
περισσότερες από 200 επιχειρή
εύρους των λιανικών τιμών Στην αποστολή θα λάβουν μέρος σεις και πάνω από 3.500 επισκε
εΟΥία θα υποχωρήσει σε χαι διατηρήσιμη ανάκαμψη, ενώ
μονοψήφιο ποσοστό στις αρχές υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις
έχουν σταθεροποιηθεί σε ενα
επίπεδο κατά 63% χαμηλότερο
Επιχειρήσεων Πλήρσφ001
της δεκαετίας του 2030.
l'σημαινει απο α ο του α
ότι δεν παρατηρούνται
2008.
οι μακρσμό για τον καθορισμό του | Ελλάδος (ΣΚΕΕ)
του si-Cluster,
πτες.