Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26897 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ασκησεις για τα
νεα «κοκκινα»
οανεια των
κεντρικων
νςημένα τα επιτοκια οανειων
καθηλωμένα των καταθέσεων
Ευρωπαϊκή Κεντ!ική TQάπεζα (ΕKT) θα ζητήσει από τις τ!άπεζες της
Ευρωζώνης να σχηματίζουν πεQ1σσότε
ες προβλέψεις από το επόμενο έτος για
τον Αύγουστο στο 4,53%, από
4,44% τον προηγούμενο μήνα,
καθώς το μέσο σταθμισμένο ε
πιτοκιο του συνολου των νέω
Χαταθέσεων παρέμεινε αμετά
βλητο, ενώ το μέσο σταθμισ
την καΑΝψη των νέων «20
ιο των νεων οα ειω
πρόσθετα μετ!α για την αντιμετώπιση
του τε!αστιου ογκου των οανειων αυτων,
αυξήθηκε.
Πιο αναλυτιχα, σύμφωνα με
Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο του συνόλου των νέων
καταθέσεων παρέμεινε αμετά
βλητο στο 0,29% και το μέσο ε
πιτόχιο των χαταθέσεων με συμ
φωνη μένη διάρκεια έως 1 έτος
απο νοιχοχυρια παρέμεινε σχε
δόν αμετάβλητο στο 0,62% σε
σχεση με τον προηγουμενο μηνα.
πεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάων μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
έπειτα από δύο έτη το αργότερο και για
το εξασφαλισμένο μέρος τους έπειτα από
επτα ετη το αργοτερο», αναφέρει ανακο
νωση της ΕΚΤ. Επιπλέον, «οι τράπεζες
των χαταναλωτιχων όανειων χωρι
διάρχει
Το μέσο σταθμισμένο επιτόυο του συ
νόλου των νέων δανείων προς νοιχοχυριά
και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης (0,09%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο
στις εποπτικές αρχές τυχόν 2 AM
ρισμένη διάρκεια (κατηγορία που περι
λαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών
καρτών, τα ανοιχτα
ναλήψεις από τρεχούμεν
ε χυ μαινόμενο επιτόχιο
σης σχεδόν αμετάβλητο χαι διαμορφωθηκε
&52%.da επιτό%αθορί.
ειρημα
συστημα ΦΠΑ
ετοιμαζει η ΕΕ
«Καλά νέα Υια τις επιχειρή
σεις, τους καταναηωτες και
τους εθνικούς προϋπολογι
παρέμε
14,34%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωσμένη διάρκεια μειώθηκε
το μέσο επιτόχιο
υνοοος κορυφης -Βαρνα: Meyanvτερη συνερνασια
σε ενέργεια, ασφάλεια, Προσφυγικό επιδιώκουν οι
Ελλάδα-Σερβία-Βουλναρία-Ρουμανία
Υιοθετήθηκε η ελληνικη Πρόταση Υια Σύνοδο Κορυφής
Ευρωπαϊκής Ενωσης-Δυτικών Βαλκανίων
σμούς, κακά νέροιατος
απατεωνες»
δηλώνει ο Μοσκο6:01
EuQωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσ
ο σχέδιό της για
τη μετα!ρώθμιση του συστήματος ΦΠΑ
λειας χαι του προσφυγικού και είναι εν
δεικτικό ότι υιοθετήθηκε η πρόταση της
Ελλάδας να γίν
Ευρωπαϊκής νωσης-Δυτικών Βαλκανίων
, Αλέξης Τσίπ!ας, στις κοινές
που!γος
δηλώσεις με τους π!ωθυποΟγούς της
Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, της
Ρουμανίας, Μιχάι Τουντόσε και του προο κοινό μας μέλλον στα Βαλκάνια
δεν μπορεί να χτιστεί πάνω στον εθν
σμό, όπως συνέβη στο παQελθόν, δυστυχώς, αλλά ούτε και σε σχεδιασμούς τρί
ει μια Σύνοδ
συστήματος ΦΠΑ, έτσι ώστε τα προϊόντα στις συναλλαγές από επιχείρηση
προς επιχειρηση να τιμολογουνται στη
χώρα ποοέλευσης με τον ΦΠΑ τ
προορισμού και αQ70τε!α να μεταβιβάζομετά την ολοκλήρωση των ε!γασιών της
πρώτης Τετ!αμερούς Συνόδου Κορυφής
Ελλάδας . Σε!βίας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας, που πραγματοποιήθηκε στη Βάοτης Ε.Ε το πρώτο εξάμηνο του 2018, Επί
σης συμφωνήθηκε να διατυπωθεί χουνό αί
τημα από τους πρωθυπουργούς της Ελλά
δας και της Βουλγαρίας, Αλέξη Τσίπρα
και Μπόικο Μπορίσοφ προς την Ευρωπαϊ
στις μεγάλες δυνατότη
των λαών μας, στο σεβασμό του διεθνούς
δικαίου και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό
μα για την περίοχη μας» τόνισε ο πρωθυ
χρατος προελευσης στο
έσσε@s
ΙΝΕ-ΤΣΕΕ:
αμνδρες
ενδείξεις
νύματα ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας και συμφώνησαν η επόμενη Σύνοεξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλοεπενδύσεις στην Ελλάδα
Ο κ. Τσίπρας έδωσε μεγάλη σημασία
στην αναζωογόνηση της "ατζέντας της
Θεσσαλονίκης" για την ευρωπαϊκή προοπτυχή των Δυτικών Βαλκανίων και αναφε
ρόμενος στις χώρες που βρί
σχονται σε ενταξιακή διαδιμα συνεργασίας τους αποχτά μόνιμα χα
ρακτηριστικά.
αναγκαιότητα ενός νέου, ισΟροπημένου μοντέλου ανάπτυξης με ένα επεκτατικό
Η Σύνοδος της Βάρνας αποτέλεσε ένα
ακόμη βήμα στην περαιτέρω συνεργασία
μεταξύ των τεσσάρων χωρών στος τομείς
της οιχονομίας, της ενέργειας, της ασφάμίγμα εσωστρέφειας και εξωστ!έφειας τονίστηκε στην παρουσίαση της Ενδιάμεσης
Εκθεσης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση, για το α
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έχθεσης, που πραγματοποιήθηκε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ο Μαραντόνα είναι πάντα εδώ…
  Από τις «γιγαντιαίες» τοιχογραφίες μέχρι τα ατελείωτα και επαναλαμβανόμενα αθλητικά αφιερώματα και από την τηλεοπτική σειρά για την ζωή του, έως τις διαδικασίες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του, ο Ντιέγκο Μαραντόνα παραμένει «ζωντανός» στην ζωή εκατομμυρίων Αργεντινών, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του. Εκ των διασημότερων Αργεντινών της Ιστορίας και κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του, ο «Ντιεγκίτο» βρέθηκε νεκρός στις 25 Νοεμβρίου 2020, στο σπίτι όπου διέμενε σε ένα προάστιο του Μπουένος Αϊρες. Στα 60 χρόνια της ζωής του, ο Μαραντόνα, κατά
 • Εθνικό Θέατρο: Οι δράσεις της Πειραματικής Σκηνής Νέων Δημιουργών
  Με ποικίλες δράσεις, εξερευνητική και τολμηρή διάθεση, ζωντάνια και χιούμορ, η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου πειραματίζεται, εμπνέει και εμπνέεται, προσκαλεί και προκαλεί, φιλοξενεί συζητήσεις, αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες και ανοίγει τις πόρτες της στην πόλη και στους κατοίκους της. Ειδικότερα, τη φετινή χρονιά η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, με ελεύθερη είσοδο, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συζητήσεις γύρω από τη θεατρική τέχνη και την πρώτη ύλη της με καταξιωμένους
 • Κυριακός Πιττάκης, ο πρώτος αυτοδίδακτος Έλληνας αρχαιολόγος
  Ήταν ένας τοίχος. Για την ακρίβεια, ήταν Ο τοίχος. Άγγιζε τον νότιο τοίχο της Ακρόπολης, στο Θησείο, και δεν ήταν από πέτρες, καλά καλά ούτε κι από λείο μάρμαρο. Τον συνέθεταν γλυπτά και χαράγματα χριστιανικών μνημείων! Τον «έχτισε» ο πρώτος Έλληνας αρχαιολόγος περί τα μέσα του 19ου αι. για να σώσει ότι είχε απομείνει από τις ορδές των κατακτητών Οθωμανών και των ξένων επισκεπτών της Αθήνας, που έφευγαν με αρκετά αρχαία «ενθύμια» στις αποσκευές τους. Της Τόνιας Μανιατέα Η ΑΘΗΝΑ «ΓΕΝΝΑ» ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΙΤΤΑΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΤΗΣ – ΕΤΣΙ ΞΕΚΙ
 • Αύξηση της ακραίας φτώχειας στη Λατινική Αμερική το 2022
  Η ακραία φτώχεια θα αυξηθεί στη Λατινική Αμερική το 2022, παρά το ότι προβλέπεται ελαφριά μείωση της φτώχειας συνολικά στην περιφέρεια, με φόντο την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τη ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού, προειδοποίησε χθες Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική των Ηνωμένων Εθνών (CEPALC). Η φτώχεια στη Λατινική Αμερική εκτιμάται πως θα πλήξει το 32,1% του συνολικού πληθυσμού το 2022, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 201 εκατομμύρια ανθρώπους, έναντι 32,3% έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας αυτής το
 • Διέλυσε το αυτοκίνητό του επειδή δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά της
  Του άφηνε σημειώματα ερωτικού περιεχομένου στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, ομολογώντας τα αισθήματά της για αυτόν, αλλά εκείνος δεν ανταποκρινόταν στα …κελεύσματά της να συνάψουν σχέση. Την ίδια τύχη φαίνεται πως είχαν οι προσπάθειές της να τον προσεγγίσει για να μιλήσουν. Ο πληγωμένος εγωισμός φαίνεται πως την ώθησε στα άκρα, οπότε ξέσπασε την αγανάκτησή της στο αυτοκίνητό του, προκαλώντας σ’ αυτό εκτεταμένες ζημιές. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου η 36χρονη καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση 1