Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26897 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ασκησεις για τα
νεα «κοκκινα»
οανεια των
κεντρικων
νςημένα τα επιτοκια οανειων
καθηλωμένα των καταθέσεων
Ευρωπαϊκή Κεντ!ική TQάπεζα (ΕKT) θα ζητήσει από τις τ!άπεζες της
Ευρωζώνης να σχηματίζουν πεQ1σσότε
ες προβλέψεις από το επόμενο έτος για
τον Αύγουστο στο 4,53%, από
4,44% τον προηγούμενο μήνα,
καθώς το μέσο σταθμισμένο ε
πιτοκιο του συνολου των νέω
Χαταθέσεων παρέμεινε αμετά
βλητο, ενώ το μέσο σταθμισ
την καΑΝψη των νέων «20
ιο των νεων οα ειω
πρόσθετα μετ!α για την αντιμετώπιση
του τε!αστιου ογκου των οανειων αυτων,
αυξήθηκε.
Πιο αναλυτιχα, σύμφωνα με
Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο του συνόλου των νέων
καταθέσεων παρέμεινε αμετά
βλητο στο 0,29% και το μέσο ε
πιτόχιο των χαταθέσεων με συμ
φωνη μένη διάρκεια έως 1 έτος
απο νοιχοχυρια παρέμεινε σχε
δόν αμετάβλητο στο 0,62% σε
σχεση με τον προηγουμενο μηνα.
πεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάων μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
έπειτα από δύο έτη το αργότερο και για
το εξασφαλισμένο μέρος τους έπειτα από
επτα ετη το αργοτερο», αναφέρει ανακο
νωση της ΕΚΤ. Επιπλέον, «οι τράπεζες
των χαταναλωτιχων όανειων χωρι
διάρχει
Το μέσο σταθμισμένο επιτόυο του συ
νόλου των νέων δανείων προς νοιχοχυριά
και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης (0,09%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο
στις εποπτικές αρχές τυχόν 2 AM
ρισμένη διάρκεια (κατηγορία που περι
λαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών
καρτών, τα ανοιχτα
ναλήψεις από τρεχούμεν
ε χυ μαινόμενο επιτόχιο
σης σχεδόν αμετάβλητο χαι διαμορφωθηκε
&52%.da επιτό%αθορί.
ειρημα
συστημα ΦΠΑ
ετοιμαζει η ΕΕ
«Καλά νέα Υια τις επιχειρή
σεις, τους καταναηωτες και
τους εθνικούς προϋπολογι
παρέμε
14,34%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωσμένη διάρκεια μειώθηκε
το μέσο επιτόχιο
υνοοος κορυφης -Βαρνα: Meyanvτερη συνερνασια
σε ενέργεια, ασφάλεια, Προσφυγικό επιδιώκουν οι
Ελλάδα-Σερβία-Βουλναρία-Ρουμανία
Υιοθετήθηκε η ελληνικη Πρόταση Υια Σύνοδο Κορυφής
Ευρωπαϊκής Ενωσης-Δυτικών Βαλκανίων
σμούς, κακά νέροιατος
απατεωνες»
δηλώνει ο Μοσκο6:01
EuQωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσ
ο σχέδιό της για
τη μετα!ρώθμιση του συστήματος ΦΠΑ
λειας χαι του προσφυγικού και είναι εν
δεικτικό ότι υιοθετήθηκε η πρόταση της
Ελλάδας να γίν
Ευρωπαϊκής νωσης-Δυτικών Βαλκανίων
, Αλέξης Τσίπ!ας, στις κοινές
που!γος
δηλώσεις με τους π!ωθυποΟγούς της
Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, της
Ρουμανίας, Μιχάι Τουντόσε και του προο κοινό μας μέλλον στα Βαλκάνια
δεν μπορεί να χτιστεί πάνω στον εθν
σμό, όπως συνέβη στο παQελθόν, δυστυχώς, αλλά ούτε και σε σχεδιασμούς τρί
ει μια Σύνοδ
συστήματος ΦΠΑ, έτσι ώστε τα προϊόντα στις συναλλαγές από επιχείρηση
προς επιχειρηση να τιμολογουνται στη
χώρα ποοέλευσης με τον ΦΠΑ τ
προορισμού και αQ70τε!α να μεταβιβάζομετά την ολοκλήρωση των ε!γασιών της
πρώτης Τετ!αμερούς Συνόδου Κορυφής
Ελλάδας . Σε!βίας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας, που πραγματοποιήθηκε στη Βάοτης Ε.Ε το πρώτο εξάμηνο του 2018, Επί
σης συμφωνήθηκε να διατυπωθεί χουνό αί
τημα από τους πρωθυπουργούς της Ελλά
δας και της Βουλγαρίας, Αλέξη Τσίπρα
και Μπόικο Μπορίσοφ προς την Ευρωπαϊ
στις μεγάλες δυνατότη
των λαών μας, στο σεβασμό του διεθνούς
δικαίου και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό
μα για την περίοχη μας» τόνισε ο πρωθυ
χρατος προελευσης στο
έσσε@s
ΙΝΕ-ΤΣΕΕ:
αμνδρες
ενδείξεις
νύματα ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας και συμφώνησαν η επόμενη Σύνοεξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλοεπενδύσεις στην Ελλάδα
Ο κ. Τσίπρας έδωσε μεγάλη σημασία
στην αναζωογόνηση της "ατζέντας της
Θεσσαλονίκης" για την ευρωπαϊκή προοπτυχή των Δυτικών Βαλκανίων και αναφε
ρόμενος στις χώρες που βρί
σχονται σε ενταξιακή διαδιμα συνεργασίας τους αποχτά μόνιμα χα
ρακτηριστικά.
αναγκαιότητα ενός νέου, ισΟροπημένου μοντέλου ανάπτυξης με ένα επεκτατικό
Η Σύνοδος της Βάρνας αποτέλεσε ένα
ακόμη βήμα στην περαιτέρω συνεργασία
μεταξύ των τεσσάρων χωρών στος τομείς
της οιχονομίας, της ενέργειας, της ασφάμίγμα εσωστρέφειας και εξωστ!έφειας τονίστηκε στην παρουσίαση της Ενδιάμεσης
Εκθεσης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση, για το α
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έχθεσης, που πραγματοποιήθηκε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα