Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
«Φρένο» στις διαχρίσεις ως προς την πρόσβαση στο Διαδίκτυο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
S> TE
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . T®.1.00E A.Φ. 5073 Πέμπτη 05.10.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Στοιχεία της Markit
>>> Τελ.
αναστολης
διαπραγμάτευσης των
μετοχών της
Eurobrokers
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό
ση 12,6% του κύκλου
Ισχυρή αύξηση της μεταποίησης για 40
συνεχή μήν
εργασιών στο α' εξάμηνο 2017
αίτημα της Επιτροπής Κεφαστολή διαπραγμ
ετοχω
εταιριας
"ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
βρίου 2017, ώρα 13:35.
χαθώς ή00ησαν οι
τους οποίους είχε ζητη
Οι για
αναστολή, δεδομένου ότι
στην οικονομική εχθεση ττ
περιόδου 01.01.-30.06.2017, ο
της εταιρίας, στην απο
29.09.2017 έκθεση επισχότ«μη δι(
ποιημένη» γνομη.
Με «φέσι» 20 δισ. απειλεί
την ΕΕ το Λονδίνο
Euroxx
Η Μεγάλη Βρετανία θα αφήσει «τούτα» 20 δισεχατουυνοίων ευρώ στον προϋπολο
γισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτό . εάν το μπλο% συμφωνήσει να δώσει στην Τερέζα
Μέι το ντιλ που επιδιώκει,
κολύνουν στο ξεκαθάρισμα
της θέσης της Βρετανίδας
προθυπουργού. Η τελευταία,
σε ομιλία της στη Φλωρεντία,
δήλασε πως «η χώρα της θα
τιμήσει τις οικονομικές
δεσμεύσεις της έναντι του
orl/on ouv
Bloomberg
ει οπαιχου, π ου τον ογισμου
Εκδηλαση με θεμα «Αλλαγή καριερας. Ποτε η επιχειρημα
τι οτητα αποτεΛει επιλογη» πραγματοποιησε η εταιρια την
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου. Οι ωφελούμενοι του προγράμμα
τος επανατοποθέτησης
τιμη στόχο στα 2,1 ευρω για
τη μετοχή της ΔΕΗ ΔΕΗ Ιανοτεροι Βρετανοί αξιωμα- «A
+1,55% δίνει η Euroxx σε | τουχοι
ΕΧθεσή της με την οποία
ξεκινά εκ νέου χάλυψη για
την εισηγμένη
οι εταιροι μας να
40βούνται ότι θα πληρώ)σουν
περισσότερα ή θα λάβουν
χωρις ευρύτερη συμφωνία λιγότερα από τον τρέχοντα
για το Brexit, η Μεγάλη Boe- ποοϋπολογισμό που λήγει το
τανία δεν θα καλύψει τις 2020, εξαιτίας της αποχώρηΗ χρηματιστηριακή κάνει
υποχρεώσεις της έναντι του σής μας», υποστηριξε
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν
η παροχη ενημερο)σης και η
ανταλλαγή απόψεων μετους
Υπεύθυνους Ανθρώπινου
Δυναμικού εταιρειών της
ελ r νικής αγοράς σ ετικα
με τα Προγράμματα Επανα
(outplacement)
«τρεχει» η εταιρεια, μέσω
των οποίων υποστηρίζει
ουσιαστικά εκείνους που
διαχειριστικό
περιβάλλον γεμάτο ποοχλη- το 2020, υποστηριξε μιΝοντας
σεις, αναφερόμενη στην ε
βεβλημένη μείωση του μέρ. | (ημειωθεί δε ότι το Λονδίνο
ιδίου αγοράς στην εγχώρια δεν έχει αποδεχτεί
αγοου ηλεκτοικου και την υποοεο ια ενα τυημα τον πει να ειναι < σ uqovo με
Εκπ οσο τος του υπουργειου
που είναι αρμόδιο για το
Brexit δηλοσε πως ο οικονος διακανονισμός θα πρέ
υπό καθεστώς ανωνυμίας. Να
γουν την Επιχ
τιχοτητα, ως ένα ακτ
μονάδων, την
νση στη Μισ ωτη Ερ ασια.
συντα:εων
προσο)πιχου
τον νουο χαι το πνευμα της
οποθέ
συνεχίζομε ν
στον ΛΑΓΗΕ και τα υψηλά
ετανια με
ειλιόν που
ταν στα 2,23 δισ.