Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
οκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
Ετος 60ο-Αρ
17.1 17
Τιμή 0,60 € .
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ Κέντρο 265 10 25.677, 33.791-Fac 265 10 30.35o» http://w
proinoslogos gr
email [email protected] gr
Εκτός από Τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, θα χάσουν Τρεις συντάξεις έως ΤΟ 2019.
ΜΕΓΑΛΑ ΟΥΜΑΤΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
αοια οδοχές TO ςμοναδικό εισόδημα γιαχιλιάδες οικογένειες Με qu y σ ν οση" ειδοπο εί την Κυβέρνηση
Πανηπειρωτική πα συνταξιουχιχη συγκέντρωση ΚΕΔΕ: Ογι σε αλλη μειωση
avQLO (10.30 π.μ.) στο Εογατικό
Κέντρ
Ιωαννίνων
| χρηματοδότησης Των Δήμων!
-Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣΗ ΤΑ δεν μπορεί να είναι Το εύκολο θύμα Των περικοπών Ο κρατικός
προϋπολογισμός Του 2018 omo ε ικο ν Τελευταίων εΤονγιατην ΑΤοδοκηση
υπολογισμού 2018 σης χρηματο.
κλοιό yupu a.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τα για τις περικοπές της
αφού έχουν χάσει π
προσπαθεί να κρατηθεί όρθια με
Σε αηόγνωση ΕΝ
tuv an δοχών τους, ειδικά στις μέρες μας nou
Οι συνταξιούχοι από τις συνεχείς μειώσεις
ο, συντάξεις
αυξημένες
an°τελούν το μοναδικό ε σόδημα για Πολλά νοικοκυριά
: δμα η της Κεντρ ης Ενωσης Δικαλει τους ουνταου ους όλων : μα Ελλάδος (ΚΕΔΕ) η οποία μα
Των Ταμείων να λά--11η σε. : λιστα Εμφα στημε αποφασισμένη
Xupk καμία λογικ i n Kupt non ψαλιδΖΕΙ Πόρους από
την Tonikn Autodio non tnv ρα μά iota nou ouve e
λοτης Επικρατείας, όπουθαου
Κάτροόγκαλου (ν.4387/16).
προγραμματί εται για αύριο,
να προχωρήσει ακόμα
σε προ:
σακΓιάννενα
«Μέτωπο» αντίδρασης για
νει η Κυβέρνηση στη μείωση της
τα διόδια σε Ε ναπα . Ιονια. :
> Στο ΣτΕ για Δροσοχώα χαι ο Δήμος za oetou
. Κινητοποίηση ΚΚΕ στο Τέροβο
oma lEllp pMMA
«Μπλόκο» σε 133 κιλά χοσις
0ίδο θεσπρωτιας
po m o o ις
Ag σημα
10.30
ο σημερα το
: ου εδρίαση του ΔΣ
-11η σελ
Γ' αυτό και η ΣυντονιΕπιτροπή Apoiva Συντα: Αποκαλυπτικάτα στοιχεία έκθεση:TOUINE TEE
Καταρρέει το κυβερνητικό αφήγημα
περί αλλαγής κλίματος στην οικονομία
αχετικό κονδύλι
: νός χειμώνας μεΞεκινούν εργασίες προστασίας
i pydownuriuo
των πλατάνων στον Καλαμά
V Εεραίνονται 20ου Λέφτουν στο ποτάμι, κίνδυνος πλημ|anger
: καιτης Εγνατίας
VB.KOPKLARE: 2δια.eveih20οστίσουν 0ιτέ0t φί0οι στηναγορά
. Παρό την προσπάθεια
ο πείσει την
: Δροσ0gupi ήδη our poreia' ένα Δημος Ζαγορίου για τα διόδια : οημαστογεία να Την διαφείοουν
Eupu 4έΤυπο» φορέων, με επικαλειτουργίας Του μέσω της δικο. :
Κάπως έτου, στο Σ4Pouao της
Σύσσωμα τα Γιάννενα είπαν το
Τελευταίο αντίο» στο Δ. ΓιωΤΙΤσα
Στο ήθος και στην τοοσ4ορά του ava4έοθηκαν Δήμαρχος.
μησης της 0006.
Το κυβερνητικό αφήγημα TEpi
(INE) ZEE, όπως προκύπα
τα στοχεία της ενδιαμεσης έκθε.Σύοουμμες 0ITom1ές αρχές κο, πλήθος
σμου συνόδευσε χθες το μεσημέρι στο τελευταίο
rou «mERo» τον Δημήτρη Γιο mao, που επί δεκαΤα πλατάνια έχουν πέσε μου
της ασθένειας σε υγιή πλα
τάνια, υπάρχει κίνδυνος τη
Eupo ουλευτήτης ΝΑ
Της ηόλης Ναι ιδιαίτερα στο Δήμο luawrit
στα oiced ap ντεακά
δάρκεια του χειμυνα και πατο μη
Το άστατο αρε» στον lepo Ναό της Αγίας
Γι' αυτό το σκοπό χθες η Οικο-470el
Διαπιστώσεις
| Η «προοδευτικότητα»
| διαχρονικές αξίες και πρακτικές!
νομική Επιτροπή της
: ΚλείνειΤην Κυριακή η φεπνηδρομική
«Αυλαία» στη Δωδώνη
με τον 5ο Νάιο Δρομο
-ΑΠΟΨΕΙΣ
βλάπτει
Πρέπει πωσδήποτε να μείνουν | |
στην εξουσία οι «Καρανίκες»: | : N.:ApteOTOOV50
Opor. Καθηγητης φιλολογίας Παήμου1DONnuv
Δεν Περνά μέρα που να μην νοιώθει κάποιος
έκπληξη, αρνητική βέβαια, για διάφορα Υεγονότα
και συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών.aiνεται on mora σε αυτή Τη χώρα
ΕΧΕΙ και χειρότερα! Το λέω για όλους εκείνους που momiouv
ότι "πατώσαμε.. 'Εχουμε να δούμε ΠΟλλά και ακόμη περισσότερα
ξανά σης μέρες μας
: μία διοργάνωση 0pδεν θα μείνει όρΜια μειοψηφία παλπικών Του ομμαΤΙΚΟύ
OV ΤΟ Προημάτε, δεν πρόκεπαι να Περάσει έΤ01, Χωρίς κι άλλες συνέπειες. Έχουν συ xp ονηθΕί και αποφασιστεί αυτά και ας opvouμπιακών Arwuv,
πέφτα Την ερχόμενη
κομμουνιστικού ή αριστερού ουλήνο» επιδιώκει
να επιβάλει στο σύνολο του λαού, οδιαφορώπς για την άποψη
της Πλειοφ φίας και Το γενικότερο συμφέρον της πατρίδος, Τις
ιδεοληπτικές της πεποθήσεις είτε για την ελλη ική σημαία είτε
γιατην Προσευκή στα ο ολεία και yevu υτερα για την
Ναι λά
ΔΕΝ έχει σημασία Που01 ΠΟλίτες προςτοπαρόν δεν ανΤΙδρουν
'Εχουν παραλύσει και αυτό Ο TTpweu Toup ός κ.Al ης Τοίπρας TO
ερμηνεύει ως απόδειξη-. χαράς και ενθουσιασμού, για 7η ου.
: Τον Νομό Ioaw
νδρομυων ayu νων για
w o' ono o'
εις του Τρε ματος
Αυτό που κά ει τον Να ο Δ Ο
μονα ξεχωρίζΕΙ ΕΝα φυσ κά το YeτυνΡΕΤΙν
aB1ητές ama η την Ελλάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα