Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:







Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Οκτωβρίου
omur1
Τιμή 9th. : 0.15
Καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη
Δυτικήs Μακεδονίαs
για να μην πληρώνουν οικιακό,
αλλά βιομηχανικό τιμολόγιο
οι ΔΕΥΑ στη ΔΕΗ
Απευθείas ανάθεση έργου
στην Π.Ε. Φλώρινas,
προϋπολογισμού 400.000€
Σελίδα 7
Παιδικοί σταθμοί:
Δίνονται 25.500
véa voucher
Σωματείο Εργαζομένων ΕΛΤΑ
Δυτ. Μακε
Καταγγελία για
τιs μεταθέσε1s υπαλλήλων
των ΕΛΤΑ στην Κοζάνη
Ικανοποιούνται
ones οι αιτήσε!s
Ο Δήμ0s Kozavns προσκαλεί
τον κάθε δημότη να συμμετάσχει
Για ποιον χτυπά
η καμπάνα
ΔΗΜΟΣ στ1S Πολιτιστικ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ές εκδηλώσε!s του τόπου
as μόνη αοόδοξη επλογή nou éx0υμε για να ακμάσει
ηδικά και nolmoh κριτήρια κοι
r°ατικής ορθότητας κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων
Στις αρχές Του ncpa0μένου αιώνα η Τουρκία cixe
Πρωτα ηηματα
Ε.Π.Σ. Kozavns
Αναλυτικά τα αΛοτελοματα
Η εφορία βάζει
| στο στόχαστρο επιχειρήσε!s
που μετανάστευσαν
στη Βουλγαρία
tns Konagtotrns Bpas για unnpooies nou naocxow
ek ακη μου την Κυο o. Avec tmpeon pee ach την
ΤΙΟμαϊ και δεν ήμασταν μέλος του ΝΑΤΟ κα της
στο α ουμε την ora Top Topu op Empo ovu νμε