Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΑΙΡΩΊΝΗ
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενών
Ετος 270 . Αριθ.φύλλου 6874 Τιμή Φύλλου 0.15 Τηλ.24620 28924-e-mailt [email protected] .
Τετάρτη 4 0
τώβρ[ou 2017
Γρεβενά: Εντός
παιδικών σταθμών
ΕΣΠΑ επιπλέον
annes εισφορέ, για 1 σαράντα οκτώ παιδιά
χιλιάδες επαγγελματίε$| . ΕΣΠΑ
Δόθηκε επιπλέον
Χρηματοδότηση και ικανοποιούνται
όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν
στα πλαίσια της αναδιανομής
των αδιάθετων voucher
σε πανελλαδικό επίπεδο
.. Ποιοι θα πληρώσουν
Ο"μάρμαρο"
Σελίδα 6
Δημήτριος Φ. Γραμμένος MD, MSc
Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Από ώρα σε ώρα αναμένεται και
η επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ
Σελίδα 7
ΕΩΣ ΤΙΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΜοντοςΣοφού 7.pdevo.Trl:24620 222 88
Kv:697 300 6390 grammenosdí[email protected]
οι αιτήσε!s
για μετεγγραφές
των φοιτητών
111011|ΕΙΣ
Σελίδα 8
Πού διαφέρει
το αριστερό "μοντέλο"
διαπλοκήS
"κράχτες-στους εΤενδυτές, να διαλύI. ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ξουν το αριστερό μοντέλο διαπλοκής και
τών άλλων." elva, τα "Copawa. στις
σεις. TinoTc άλλο.
Εάν εξαιρέσουμε τον σύντροφο Λαφαζάνη
του 2015 (nou mp1τανε τον υπουργό ανάπτυξης αλλά δεν έβλεπε ούτε την Υραμματέα
του ) είναι να τρελα[νεσαι όταν οου περιγρά.
φουν ιδιωτικές συνομιλίες αριστερών unup.
και κυβερνητικών με εnsνδυτές. Με
ους τους επενδυτές. Ιδίως με αυτούς nou
50 χλμ. Γρεβενών-Μυρσίνας
Τηλ.:24620 29200
δήθεν κυνηγούν
περισσότερο, από τους επενδυτές, δεν mστεύουν Πες txouv μπροστά τους αριστερούς
με τη-μουτσούνα. που φοράνε στις τηλεορά.
σεις και στα ραδιόφωνα-ξεφωνίζοντας" για
E-mail: [email protected]
επενδύσεις και προνομιούχους κλάδους.
Την ίδια βλέπουν και CKrpdunol naραγωγι.
κών τάξεων, Οργανώσεων. Εημελητηρίων και
| Άρχισε ήδη να λειτουργεί το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Γρεβενών ( απέναντι από την σχολή των ΤΕΙ)
εαχειρηματικών ομάδων, όταν υ
εταιγια έλεΥχο όλους τους τύΤους των ΙΧ αυτοκινητών, μοτο, βαρέα οχήματα, λεω pope
rpudun υργικό γραφείο, στην αντ ripoe&lan
στα υΤουργικά γραφεία.
Καθημερινά από τις 8:00 . 18:00 μμ
Τηλέφωνα επικονωνίας : 24620-29200 και 24620-29201
Συνέχεα στη σελίδα 4