Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Μπλόκο στις διαφημίσεις μη αδειοδοτημένων εταιρειών τυχερών παιγνίων από την ΕΕΕΠ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος,ΕΠΑΛΟΝΙΚΗ Τιορτη 04/10ao
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
ΣΤΚ για εξωδικαστικό συμβιβασμό
χρονια
Πρωτόκολλο συνεργασίας Επιμελητηρίων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Εναλλα KTI κή επίλυση των καΤαναλωΤΙκών διαφορών για όλους
3ο τρίμηνο
Τ προβλέπουν για Τράπεζες και μνημόνιο
Πιο αισιόδοξοι για την
ελληνική οικονομία οι CEO
ανοιξε ΤΟ ΠΟυγκι και
επιστρεφει
φορους
Νέα άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ
των CEOs καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο, αποτυπώνοντας ης θετικές Προσδοκίες για την Πορεία της
οικονομίας. Τι προβλέπουν για τράπεζες και μνημόνιο.
Στις 147 μονάδες διαμορφώθηκε 0
γενικος οεικτης οικονομικου κλίμα.
τος (ΕΑΣΕ/ICAP-General
Index) το 3ο τρίμηνο του 2017,
<ΕΦυνε» αΠΟ Τη
ωη Ο ΟΙευ
οπως καταγραφηκε απο την
3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε
turouluvionuwbutma | σύμβουλος της Coca-Cola HBC
Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών
των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε
συνεργασία με την ICAP Group. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε την
Το θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της,
Δημήτρη Λόη ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC
Σε ανακοίνωση του, ο Πρόεδρος του Διοικητκού Συμβουλίου της εταιρείας, Αναστάσης
Δαβίδ, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε βαθιά
θα μείνει πάντα στη μνήμη μας για Την
αφοσίωσή του στους ανθρώπους μας και στις
αξίες τις οποίες πρέσβευε».
Θυμίζουμε ότι λίγες ημέρες πριν, η εταιρεία
εχε ανακονώσει πως ο Δημήτρης Λόης θα
26/09/2017. 14/09/2017
Δημητρ ο Ήταν μεγάλο τον θαν nou Τον
σε ουμε
ρατηστε
Δημήτρη. Ήταν μεγάλο προνόμιο που τον
γνωρίζαμε προσωπικά και Που εργαστήκαμε
μαζί του για τόσα πολλά χρόνια. Ο Δημήτρης
απείχε από τα καθήκοντά του για λόγους
υγείας, με τον Μιχάλη Τμελλο, CFO της Coca
Cola HBC, να Τον αντικαθιστά
για ΤΟ 2019
αραχώρηση κτιριου στο
Υπεγράφη από τον Δάσος Καισαριανής Κέντρο Περιβαλλον
Αναπληρωτή Υπο- και Παλαιότερα χρη- τικής Εκπαίδευσης
υργό Περιβάλλο
Σωκράτη Φάμελλο, το Δασαρχείο Πεν- Υπουργείο
και δασικό περιβάλ
ον, σε μια ΠΛΕΟνεκτική θέση δίπλα
Ενέργειας, Δασοφυλακ
Έτσι, η συνεργασία
ρωτευουσας.
είναι βάλλοντος
Παράλλη
Δήμου Καισαριανής συμβάλλει
Κάλεσμα
για επενδύσεις
και συνεργασιες
αχωρησης
της Δασικής Υπηρ. διαχείρισή του. Ο θα συμβάλλει στην δράσεις Πρόληψης δάσος της Καισαριαεσίαςστο Δήμο Και. Δήμος Καισαριανής αλλαγή της περ- πυρκαγιών και υπο- νής, ενώ αναμένεται
σαριανής (ΑΔΑ: θα Προχωρήσει βαλλοντικής συμπε- βάθμισης του δασι- να Προωθήσει και
ΩΤΨ04653Π8-A87), στην επισκευή και ριφοράς και στην κου οικοσυστήμα- θέματα γενικότερης
συντήρησή του και στήριξη της νέας τος με την ανά- περιβαλλοντικής
στη συνέχεια θα το
χρησιμοποιήσει ως
γενιάς,
ΠΟιώντας το φυσικό
πτυξη ανθρώπινων
δραστηριοτήτων,
ευθύνης, όπως είναι
η ανακύκλωση
αξιοΤο κτίριο βρίσκεται
μέσα στο Αισθητικό