Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κυνήσεις για μετάβαση των νησιών σε μορφές καθαρής ενέργειας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5072 Τετάρτη 04.10.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Παράταση της
προθεσμίας
πληρωμής
παραβόλου για
LovvxE:
Θα βάλουμε τέλος στο διασυνορ
Οι Έλληνες γνωρίζουν τι ο Σόιμπλε τάχθηκε
στο πλευρό τους την χρίσιμη στιγμή
ιακο φορολογικο αρμπιτο
Κατόπιν πολλών αιτημάταν
πολιτών που υπέ
σμα την αντίρρησή τους ηλεκτρονιχά, έως τις 25 Σεπτεμβρίου
2017, αλλά δεν πρόλαβαν να
πληρώσουν το παράβολο, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δίνει τη δυνατότητα
πληρωμής του παραβόλου, έως
χαι το βράδυ της Τρίτης 3 ΟκτωΠροϋπολογισμός 2018:
Σε ανακοινωση του υπουργειου
αναφέρεται πως σε κάθε
πρέπει να εξασφαλίσει ότι η αποστολή του αποδειχτιχού πληρωμής στο Σημείο Υποστήριξης της
Ανάρτησης Δασικού Χάρτη θα
γίνει έως την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), όπως ορίζει ο νόμος
3889/2010
Ο Χρήστος Μπαλάν
χας, νέος αντιπροδρος στην Ελληνικός
ογω εχοη ωσης
Παράταση ως την Παρασκευή στην
υποβολη αιτήσεων για υποτροφίες
Cosmote
βρίου 2017, στις 17:00 το απόγε
υμα, παρατεινεται η προθεσμια
υποβολής αιτήσεων για το Πρό. ι υποτροφια «Ζαχαρίας Πιτερίδης» ύψους είκοσι χιλιάδων
COS_ ευρώ για πρωτοετείς Το
Ο Χρήστος Μπαλασχα,
ποώην γενικος διευθυντής της
Εταιρίας Παροχης Αερίου
Αττικης, αναλομβάνει τα καθηMOTE, λόγω εκδήλωσης μεγάλου ενδιαφέροντος τις τε
ταίες ημέρες. Οι ενδιαφερόμε.
νο, μπορούν να υποβάλλουν την
αίτηση τους και τα απαραίτητα
δικαιολο ητυχά αποκλειστικά
στα τμήματα Ηλεκτρολόγων
λευ- Μηχανικών και Μηχανικά)ν
Υπολογιστών 11ολυτεχνικον
Σχολιον της Ελλάδας, στη μνημη
του διακεκριμένου στελέχους
Μειώμενη κατα 350 εκατομμυρια ευρω θα ειναι το 2018 η
ιχορηγηση των οημοσιων νοσου)μειων
Οι επιπτώσεις της μείωσης εκτιμάται από την κυβέρνηση
πως θα εξισορροπηθούν, με την αναμενόμενη αύξηση τον
πληρωμον απο τον ΕΟΠΥΥ προς τις δομες του ΕΣΥ.
Τα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ
εμφανίζονται ανθηρά, χάρη
στην αύξηση τον εισρορών
κλάδου Υγείας που θεσμοθτου ομ ου 01 E OIT -1,66%
χοντα του αντί
Γενικού Διευθυντή Έργων
Ετιτλέον, η COSMOTE,tooxp
έρει στους υποτρό Ρους δωρεάν
τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και
υπηρεσίες για όλα τα έτη σπουδά ντους.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα
διχαιολογη
Ελλαδας της εταιρείας
Ελληνικός Χονος, αναχ οί
Η COSMOTE με το Πρόγραμ
μα Υποτροφιών προσφέρει 41
υποτροφίες συνολικού ύψους
€620.000 σε προοτοετείς φοιτητες στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν οικονομικές χαικοινωνικέ
νοολόκληρο πιο κάτα.Από την
ανάγνωση του προσχεδίου
πα)κύπτει πως οι δαπάνες
ασφάλισης, περίθαλψης και
κοινωνικης
σε η εταιρια.
Ο x. Μπιυουσας χαταΟυιβάνει τη
του Εντουαοντο
απαιείο του στο Βαν
προστασίας
χουβέρ α4ού ολοκλη
περίοδος παράδοσης χαθηκόν
!!ρόγραμμα περιγράφονται Τα παράπάνω προκύπτουν είναι μειωμένες κατά 160
αναλυτικά στην ιστοσελίδα των
Το Πρόγραμμα Υποτροφιων
από το προσχεδιο του προυπολογισμού για το 2018, το δισ. ευρώ έναντι 19,649 το
οποιο κατατε η ε
Βουλή και παρατίθεται
εκατομμύρια ευρω
19,49
την χαθοδήγηση της ομάδας | COSMOTE 2017-2018
της Ελληνικός Χουσός καί θα | βάνει:
συνερ
μπλεκόμενους με σκοπό να . 40 υποτροφίες ύψους δεκασυνεχιστεί η ανάπτυξη τον πέντε χλιαδων ευρί) η καθεμία
εταιρικών έογων στην Ελλάδα για πρωτοετείς φοιτητές όλων
16 χρόνια
εσμού
απονεμηθεί συνολικά 581 υποτοοφίες, η αξία τον οποίον υπε
Οβαίνει τα 4,4 εκατ. ευοω,καταλήγει η αναχοίνωση