Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίνα
Ο Γιώργος
από τους πολλούς
και όχι πολλά
αχολιάζει
από τους λίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3914-ΕΤΟΣ 140
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
TIMH 0,50 THA: 24410 80888
Κτηματολόγιο και τσιουκια
. Σημαντική παρέμβαση του Κώστα
Πλατσιούρη, τέως Προέδρου της Νε
ράιδας για την καταχώρηση στο κτηματολόγιο μετάλων δασικών
εκτασεων
. Ζητάει από το κτηματολόγιο και το
δασαρχείο να κάνουν ενδελεχή
έλενχο πριν από την καταχώρηση
κοινωνια
Παιδεία
Ήχησαν σειρή. Το ΕΚΦΕ
νες Πολέμου Καρδίτσας
Στην Καρδίτσα την . Στη βραδιά του
Τρίτη στα πλαίσια της ερευνητή 2017 την Πα
άσκησης «ΠΑΡΜΕ. ρασκευή 29 Σεπτεμ.
ΝΙΩΝ 2017» Σελ.9
βρίου
Σελ. 6-7
Επίσκεψη Β. Αποστόλου ! ! Συνάντηση Τσιάκου-ΑΠοστόλου
. Το Λημαρχείο Καρδίτσας επισκέφθηκε τη Δευ . Τον υπουργό Αγροτικης Ανάπτυξης κ Ε. Απο
τέρα 2 Οκτωβρίου οΥπουργος Αγροτικης Ανά ιστόλου υποδέχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας
πτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ι !στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίόπου συναντήθηκε με το ήμαρχο Καρδίτσας τσας κ. Β Τσιάκος για νατον ενημερώσει για
|&Φωτ. Αλεξάκο
EtA4 1 1 αγροτικά ζητηματα του Νομού