Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Οκτωβρίου
pund καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης
Τι θα γίνει
αν δεν Πληρώσατε
τον ΕΝΦΙΑ
notes είναι οι enintboes για τ0us φορολογούμενουs
Συνεδρίαση τηs Οικονομ!KIS
Δυτικήs Μακεδονία
Τρίτη 3 Οκτωβρίου
Enrponc sons Περιφερε!as
Εκτ6s των Κινέζων
Ενδιαφέρον
και Ιαπώνων για
Τέλη κυκλοφορίas
2018:
nool θα πληρώσουν λητύτερα φ6tosl
Στο δίπολο Αμύνταιο
ή Μεγαλόπολη επικεντρώνεται
η διαπραγμάτευση
με τη DG Comp
Σελίδα 8
511101 ΙΕΙΣ
lIOUUEI)
Μέτρα-σοκ 1,8
δισ. ευρώ
Πως μειώνονται μισθοί, συντάξε's, επιδόματα
As είμαστε στην κόλαση
αλλά τουλάχιστον
so rel I
σε χαμηλή φωτιά
ΑΊΦνης η κυβέρνηση ar°φάσισε να
στραφεί εναντίον του taxbeat. Πριν φέρει
τον οχεπκό νόμο προς συζήτηση και ψήφιση
στη Βουλή, ξεκίνησε "αναγ
κοινωνιακή επίθεση. Προβλήθηκαν roiKaa
em0ειρήματα, από αναπόδευκτα-ότι το taxibeat
δεν καταβάλλε{ τους φόρους nou κανονικά
τού αναλογούν-, μέχρι εξωφρενικά . mg η
εφαρμογή ηρουοιάζει στους πελάτες φωτογραφίες των ταξιτζήδων κι ετούτο ωθεί σε
διακρίσεις υπέρ των mo ευπαρουσίαστων.
Σάμης να μην έχει ο καθείς δικαίωμα να cm.
λεγει για τις μετακινήσεις του έναν καλοβαλ.
μένο οδηγό. Σάμης η συμπαθητική εμφάνιση
να αηοτελεί ολίσθημα με όρους n°λιτικής op.
θότητας.) O. n°λίτες-χρήστες των μέσων κου.
νωνικής δικτύωσης αντέδρασαν άμεσα και
έντονα. Ενα άγνωστο στην κουνή γνώμη na.
πιλέγω τοπικά
7-11 Οκτωβρίου 2017
Υνυρίζω τα προϊόντα
της Δυτικής Μακεδονίας
μέσα από Yevoels
μυρωδιές κι αρώματα
ρασκήνιο ηθανότατα να
Donou, ΕΧθές το βράδυ, η ηγεσία του αρμόδιου unoυργείου διέρρευσε ότι δεν txu
ακόμα κατασταλάξει και πως θα δώσει στο νο.
Το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζά ns
αφουγκμαστε τη κή ου ορ αφφού po
για Α.Ε.Π Kozavns και
Μακεδονικό Φούφα
αφουγκραστεί την κοινωνία KL αφού διαβου.
λευθε. με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. καί με
το taxibeat βεβαίως-βεβαιως
ουνέχεαα στη σελίδα 11