Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28, ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1346
Εφημερίδα
της ανεςαρτητης
Αριστεράς
4ouvilpo Διημερίδα ΝΑΡ
anti ji Nur
για ελληνικό
Heln1δαστη νέα εποχή
ειναι κομμουνιστικη
Κύμα αντίστασης μόσιοΥ
στην αξιολόγηση
στο δημόσιο
σελ.21
Μαύρο Ράιχ
σε Γερμανία και ΕΕ
αθια αντιδραστικόείναι το Πολιτικό σκηνικό Που δια.
μορφο νεται στην Ιερμανία μετά τις Εκλογες. Η anoδυνάμα ontur δύο παραδοσιακά μεγάλων κομμά
πέν. Είναι λοιπόν φανερό Παρά τις επιμέρους αντιθέοεις
τους, Βερολίνο και Παρίσι Ετοιμα ο ται να σογκροτήσουν
έναν πανίσχυρο ά ονα αντιδρασης και καταστολης,Eate
«Votarem!»
tov Ενίσχυσε τους Ταλιμπαν του νεοφιλευθερισμου και του
ακροδεξιου εθνικισμου που εκπροοωπούν με διαφορετικό
τρόηο τα ενιαία συμφέροντα
tns γερμανικής ολιΥαρχίας.
Ot νικητές αυτών tuov cKAO.
ποντας την ΕΕ σε ένα απερα το Μαυρο Paix τοο κεφα a
στην Κατα ονια
οο και το ον εκπ oounov tou. Mt ένα ευρωπαικό ΔΝΤ που
θα επιβάλλει τα οικονομικά
τους συμφέροντα και tn δι
α ψηφίσουμε!»
περή.
«Kami)φωναΕκατομμοπολιτικής a uma nyo antvou
καταστολής τρομοκρατίας και
κ mpiaturup ωαλλάκαι
τουδιοτ νομνηματος και λοvno aKatorv aan tr v von
Αδηριτη αναγκη ηρη η
μία Που θα εγγυονται ότι καnwo1ακή Εκδήλωση μαζικής
χονται, οι piev από την κυβ pσεις δεν θα τα τμ pinti
με τον ολοκληοω σμο
του κεφαλαιου
νηση και ο
ντι στην άνευ προηγουμένου
πολίτευση-Υια να συντρίψουν ταοργατικά και δημοκρατικά δικαιοματα, χρησιμοποιώντας ως ηρόοχημα
αφενός την ανταγιανιστικό.
τητα και ΠΡωτοκαθεδρία turv
γερμανικων επιχειρησεων κα, a ettpoo, την αοφά cia ant
ναντι στην απειλή της τρομοκρατιας και του Ιαλάμ.Την ίδια
στιγμή
αυτή η ΕΕ μπορεί να εκδη.
σύνθημα tns αλλαγής μου,
teov αριστερα>ν κυβερνήσε.
ων πρέπει να έχουν πειστεί
ότ' δεν υπάρχει «ενάρετος
δρόμος, μέσα στην ΕΕ και to rupa, too κεφαλα ου. Η αντι
μέχρι
το τέλος, είναι μονόδρομος στον αγώνα για την επιβίωση
oel. 4,6-7
λύσει η κυβέρνηση του Ραχό.
και το κράτος της Μαδρίτης,
δρωντας ουσιαστικά ως στρα.
τός κατοχής στην περιοχή και
ξυπνο τας μνήμες του Φραν
κια ο. Εκατοντάδες σχολείο
πανεπιστήμια δημόσι κτίρια
καιταλιστική επαναστατική
ηκαποδ ομευση
, ανάλογη Εικόνα επικρατεί και στη Γαλλία, tou .φιλε.
ρωπιστή, Μακρόν και της ακροδεΕιάς ΑΕλεύθερου και ανθ
Και για ένα καλύτερο κόσμο.
και μετατρατείσε αυτοσχέδια
εκλογικά τμήματα, όπου Karitoi Ο κόσμος ναψηφίσει,
αψηφώντας τις απειλές της
Αφιέρωμα
suvoguraomaemm
Παιδεία-σούπερ μάρκετ της αγοράς
κων ΜΑΤ.
Φυσικά, επιοήμως κανεις δεν
θα αναγνωρίσει το αποτέλε
σμα του δημουηφίσματος. ΕΕ,
ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και οιλοποί ετοίpot του Ραχόι έχουν ταχθεί στο
πλευρό του, φοβούμενοι τόσο
τις διαλυτικές τάσεις που μπορεί να επεκταθούν σε όλη την
Ευρώπη όσο και (αν όχι κυρίως)
την laguprh mapouaia nou έχουν
η ταξική πτέρυγα και η νεολαία
στον αγώνα των Καταλανών
για ανεξαρτηοίαΌ,τι και να
Κάνουν, όμως, από τη Δευτέρα
τίποτα δεν θα είναι διο.
της εκπαίδευσης mp0ωθεί
η κυβέρνηση, σύμφωνα
με τις οδΊγίες ΟΟΣΑ-ΕΕ.
το άλλο σχολείο των
κονωνικων αναγκών.
NTXA NEMANATIPOYKE
ΟΥΡΊΚΕ ΑΙΦΑΕΡ
Τεράστιο έλλειμμα
Ery. Παπαδάκη,
NT. PETTNO
σελ. 11-17