Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
. Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΑΑΟΥ 345 . TOI S30 . TIMH 1.5 υρώ . ΚΥΡΙΑΚΗ 1 OKTOBpIOY 2017
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ
2 δισ. ευρώ η
χρηματοδοτηση
της Ελλάδας
Σελ. 5
KAI MAP
ονόμασαν a' c ικοι μετά το σαρωτικό nepoou a της amo το wono ημι
opa pio Της Υης.an:ιλεί την Eupuim και την Ελλάδα.
σημ να συναγερμό ons xape του Βορείου ημιου apid, Kase n
Η εφετινή ηερίοδος της γρίπης στις χωρες της rpaaS Hreipou, ano
τον ερχόμενο μήνα και μέχρι τον Απρ λιο αναμένεται να χαρακmparei
e ei n nou tou vdriou. Ta στοχεία που συγκέντρωσαν a etwoi με my
ano οομή του κύματος ypr ης στην Augtpok a dev αφήνουν μevaas
Β, όπως κάθε τέτοια ncp0δο, αλλα εφετος στο μολυσματικό πεδίο της
μασία στις υγειονομικές μονοδες αλλά και σε eupangη rou naneuapou
Ο τροπος
αγοράς των
εισιτηρίων
ΕΟΠΥΥ
Σελ 7
11 annazει στις επισκεψεις
σε νιατρονς
ork. 2
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Σημερα
Οι Πρωτο
yaioi
μπλε φεύγει WO Edrogroup
και η λιτότητα μένουν
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ
Χώρα ηλικιωμένων η Ελλάδα
σε μια δεκαετία
Σελ. 6