Πρωτοσέλιδο Forza:Recognized text:
FORZA
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ