Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 30.09.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5880
Τα πέρισσοτέρα εισιτήρια πουλήθη αν στις γQαμμές του αέροδρομίου
Ποσό 5,7 ε ατ. έβαλε στο ταμείο ο ΟΑΣΑ από τα ηλεκτρονικά εισιτήοια
Απο αλυπτικά τα στοιχεία των ΑΠΔ που αταθέτουν οι εQγοδότες στον ΕΦΚΑ
Απολυτη XUQ100χία της μέρικης απασχολησης
Η σχεδόν μηδενική αύξηση της πλήρους, η εκτόξευση Πηγές ΥΠΑΝ: Η
της μέρκής απασχολησης αλλα και η μειωση των
μισθών χαρακτήρισαν το 2016 την εγχώρια αγορά
εργασιας, οπως σκιαγραφειται απο τα στοιχεια των
ίδιων των επιχειρήσεων, που δηλώνονται στις Αναλ- ρώψει το αδιέντικές Περιοδικές Δηλώσεις και κατατίθενται στον
Μπα ογιάννη
προσπαθεί να
Είναι προφανές πως η κα Μπακογιάννη ποοσπαθεί για μία ακόμη
φορά να Ούνει το στρατηγι ό αδιε
ξοδο της ΝΔ πίσω από αμφιβόλου
ποιότητας χαι αξιοπιστίας έ!ευνε
που βασίζονται στις εχτιμήσεις του
ΣΕΒ χαι όχι στις πράγματι,ας
Ειναι χαρακτηριστιχο οτι ενω ο αριθμος τον ασφα/ισμενων
μισθωτών αυξήθηκε συνολιχά χατά 2,71% μέσα σε ένα
χρόνο (Δεκέμβριος 2015-Δεκέμβριο 2016), οι ασ
με πλήρη απασχόληση αυξήθηκαν μόλις κατά 0,13%, έναντι
αύξησης κατά 12,37% τον ασΨαλισμένων με μερικη. Η | επιδόσεις της ελληνικής οικοσυγκριση ειναι αποκαΛυπτική και σι να ια
χατοοεικνυει την πΛηρη κυριαρχία τον ευεηικτον και χαμ- τας την επί0εση που εξαπέλυσε η
ηλά αμειβόμενων uo04ών απασχόλησης.
τη γερμανική «πιτα»
νομίας, επισημαίνουν
υπουογείου Οιηονομίας σχολιάζονιατική χαθως
υπου relu
τομεάρχης της ΝΔ στην Χυβέρνηση
με αφοομή την έκθεση του World
Economic Forum που δείχνει ότι η
Ελλάδα έχει υποχω!ήσει Χατα μία
θέση στην παγκόσμια κατάταξη
αντα7wv1στικοτητας.
Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι, για
του λόγου το αληθές υπεν0υμίζεται
Αναρτήθηκαν νέα
llanéveo άμεσες etevi
εκκαθφοτικά ΕΝΦΙΑ για
69.494 φοοολογούμενους
σας εχουν
αγγίξει το 2,1 δισ. ενο) μόνο στο
πρώτο εξάμηνο του 2017
E-πιπλέον ο δείχτης οΙΧονομ1nou
κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτοον Ελλάδα δείχνει ότι τον
Τη σκληρη μάχη που δίνει φέτος ο ελληνικός τουρισμός
με ΤΟεις βασικούς ανταγωνιστές του για την TQ0σέλκυση
περισσότερων επισχεπτών από τη
αποτυπώνουν τα στοιχεία αεροπορικής κίνησης που
δημοσιοποίησε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή της
χώρας (Destatis) και αναφέρονται στο διάστημα Ιανουα
ν αγορά της Γεουανίας
Αναρτήθηκαν στο TAXIS τα
μική ενίσχυση χαμηλοσυντα
99,0 μονάδες από 98,2 μονάδες τον
Ιούλιο του 2017 χαι 91,8 μονάδες το
της επανεκκαθάρισης του
Ενιαίου Φόρου ιδιοκτησίας . Προσαρμογής της τιμής
Ακινήτων για τις περι- ζώνης της Β' ζώνης Ψυχικού
πτωσεις :
. Ακόμα, ο ΓενΙΧός Δείκτης Βιομωγής (PMI)
ποσοστιαία άνοδο μ
σμών της νότιας Ευρώπης, σημειώνοντας αύξηση 18,7%
στο σύνολο της χοΟας και 19,5% στους ταξιδιώτες που
ηατευθύνθηχαν στα νησιά.
παραθεριστικών ποοοο
Οπως ανα4)έρει σε αναεπταμηνο του
. Επανε
των παραπάνω
χορηγούμενο)ν εχπτωσεαν
EN.Φ.ΙΑ. άρθρου
4223/2017 (εφάπαξ οικονο- υμένους
όπου και αν προέρχονται
ούν να σχετικοποιήσουν την ανάορούν
χαι το
επεν τικο
ταλήγουν