Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
( )1 ΧΟινωνίες
έχουν ένστικτο
Etlagkrti, 30 Σ.ttrpaPoi.n
Τμή 1,50 $με τό βιβλίο 4E)
ξομολόγησις Κα@αμανλή
σιος σχετικά με την KaanTexan uus und rap tugon roualau δου
για τον υα0ξισυο και τι
Οι μονοηράτορες καταστρέφουν Λουν καταστραφούν . Μία άγνοοστη συνομιλια
mm rivoi O INAm imikr
+ vorno n iu Litti, Oli
marav για πολλά χρο
@enN.
£16mourn.000.OP
ΤΟ 2006 η ΝΔ
Κοιτά πρός Εύοώτη
όΆντώνης Σαμαράς
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
bar na toutcu o
«Αεν μπορούμε να γυρίοουμέ
την π
λάτη στους teooy νγες»
Exnr nEr.f.rmpi
on uoaig té 39% onin.
Σήμερα
υριε 1 ΙΡωθυπουργέ,..»
'Οταν δεν μιλούν τα ιράοια
ΠΕΡΙΕΡΓΑ