Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP OTAAOY 8344-ITOI 53e . TINI, 1 EUou . tABRATO 30 11ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 755,61 μονάδες
Ανοδος 0,11%
ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Χαράτσι στις
πλαστικές σακούλες
ΜΕΤΑΝΑΣΤΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ FRASER
K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Επίθεση στην κυβέρνηση
για το Taxi Beat
Το κλειδί
για ανάπτυξη
Auer,όδοξο" 0E00pei το Ελληνικό Δη.
κατήφορος 27 θέσεων
για την Ελλάδα
στις οικονομικές
ελευθερίες
teinta gadaos 6pos μ.ve0eveesS to emdΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Signing Ceremony
2018 θεωρείται prv pKE φιλοδοΕνεση ρευστότητας
700 εκατ. ευρώ
στις ΜμΕ
στηρί braT στα πόδια
Pas and ιις δΙΕ@wrig xpnpoiovopec.