Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26894 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ATHENS ENERGY
GAS FORUM:
Τα «βρηκαν» ΔΝΤ και ΕΚΤ
να τα stress tests των
εφοοιασμος μονο
με οιασφαηιση
των 11 ηνων
ενερΥειας
Επεκταση του φυσικου
αεριου σε νεες ΠΟΛΕις
Σε συμβιβασμό οδηγήθη.
εκταση των οικτυων φυσικου αε
έλεγχο τη-ελληνι
φαλαιακής επάρ
λά και σε μεγάλα νησιά, αρχής γενομέ
π Q1v τη λήξη του προγράμματος
τον Αύγουστο το 2018, Ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήμα
τος του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν, δήλωσε ότι θεωρεί εποικοδομητική
την πρόταση της ΕΚΤ να έοθουν νωρίτερα τα ήδη προγ!αμ
ματισμένα stress
νουν στοχευμένοι ελεγχοι του ε
Τα σχέδια για την ανάπτυξη της διανομής φυσικού αερίου, ανά την Ελλάδα,
ε ημερίδα του Τεχνικού Επι
ε λητηρίου Ελλάδος ο διευθύνων σύμβου
μόσιας Επιχείρησης Διχτύων
Αερίου (ΔΕΑ), Θόδωρος Τερζόπουλος
Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Θεσσαλονίκ
ληνικων
Διανομής της ΕΔΑ Αττιχής, Αναστάσιος
προσέλχυση νέων
Ανοδος
χου του ενεQγητιχου τους
των τραπεζών έως το τέλος του προγράμδεικτών, όπως των τιμών των ακινήτων. Ο
έλεγχος της ποιότητας τ
χει να χάνει με το αν απειχονίζεται σωστά η αξία του. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της ΕΚΤ στις 31 Οκτωβρίου 2015, διαπι
στώθηκε συνολική υστέρηση κεφαλαίων
των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τρα
πεζών ύψους 4,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο
νεργητικού έ
Σημειώνεται ότι ασκήσεις αντοχής και
έλεγχος ποιότητας του ενεργητικού των
ελληνικών τραπεζών έγιναν τελευταία
φορά το δεύτερο εξάμηνο του 2015-στο
πλαίσιο του τρίτου προγράμματος-με βά
ση τις οποίες έγινε και η τελευταία αναΟι ασκήσεις αντοχαλοχαίο. Το ΔΝΤ είχε ζητήσει με την
έχθεση του στις 20 Ιουλίου (
για την κατ' αρχήν έγχριση του ελληνικού
δείκτη
οικονομικου
ΚΛΙματος στην
Ελλάδα τον
Σεπτέμβριο
προγράμματος να
view ή AQR) και ασκήσεις αντοχής (stress
αιοποιησ
βασικου σενα ρυ υ και
ts) των ελληνικών τραπεζών πολύ πριν
τη λήξη του προγράμματος Σημειωνε επι
χης πο υ αποτελούν συν θη πραχτιχη της
στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναριου Ην
ΕΚΤ, δείχνουν αν τα κεφάλαια των τραπεζών θα αντέξουν, με βάση ορισμένες
στέρηση κεφαλαίων περιλάμβανε προσαρμογές που προέκυψαν από τον έλεγχο της
σης, οτι αν προεχυπταν χειρα αιαχες ανα
γκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα
υ προβλέπονται από το τρίτο
κεφάλαια πο
«Χάλκινο» η Ελλάδα στο έλλειμμα ΦΠΑ
0 DElx της οικονο
κλίματο
και την Ελλάδα τον Σεπτέμβου, σύμφω
εία που έδωσε σήμερα (σ.σ
Πέμπτη) στη δημοσιότητα η Ευ!ωπαϊκή
Στα 5 δισ. ευρώ τα διαφυγοντα έσοδα
τα 152 δισ. ευ!ώ ανήλθε το συνοΣτην Ελλάδα το «έλλειμμα ΦΠΑ» την
στά. Αυτοί οι δύο αντικρουόμενοι παράγο
ες είχαν ως αποτέλεσμα πρόσθετη φοαρυνση ύψους 1 δισ. ευρώ
Ωστόσο, τα πραγματικά έσοδα αυξήθηχαν
Συγκεχριμένα, ο δείκτης οικονομικού
λικό εκτιμώμενο ποσό των διαφυγόντων
εσόδων στην ΕΕ από τον Φόρο 11ροστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) το 2015, σύμφωνα με
νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τρίτο
μεγαλύτερο
ποσοστό
Ρουμανία
28,3%)
μετά τη
μορφώθηκε στις 113 μονά
το χάσμα ΦΠΑ αυξήθηκε κατά τρεις πο2015, το ελληνικό πραγματικό ΑΕΠ συνέ
ΕΣΡ: Στη
προκηρνςης των επτα τηηεοπτικων
σοστιαίες μονάδες, από 25 σε 28%
θηχαν
φαση συνταςης της
χισε τη συρρίκνωση του σχεδόν κατά 10%
εσοΤα μικρότερα ελλείμματα παρατηρή
φοροι συντελεστές ΦΠΑ. Ο εξαιρετικά
μειωμένος συντελεστής στέγασης αυξήθη
ρώ, σημειώθηκε στην Ιταλία. Το έλλειμμα
ΦΠΑ μειώθηκε στα περισσότερα χράτη
τη φάση της σύνταξης της προκή!υξης των επτά τηλεοπτικών αδειών τελεί η
διαδικασία του διαγωνισμού αδειοδότησης Χαι το ΕΣΡ βρίσκεται σε συνεQγασία με το
υπουργείο Ψηφιακης Πολιτικης, ωστε να προωθηθούν νομοτεχνικές βελτιωσεις που α
παιτούνται για ορισμένα θέματα. Για το ζήτημα της αδειοδότησης, όσο
και για τα πεπραγμένα της ανεξάρτητης Αρχής για το 2014 και το 2015, ε-ZNDA 2
σοστα για πολλα τροφιμα,h1πασματα και
άλλα αγαθά αυξήθηκαν στο κανονικό επί
πεδο. Επισης η τιμη της ηπειρωτικής χορας χαθορίστηχε σε πέντε νησιά που προένως
30% χαμη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα