Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Παρασχευή
Σεπτεμβρίου
Τιμή 9th. : 0.15
Καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης
Txmoetin, Βουλευτη ΣΥΡΙΖΑ rLE.
Συγκροτήθηκε από το Υπουργείο
Αγροτικήs AvantuEns, n επιτροπή
υποστήριξηs καλλιέργειαs
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών»
θετική ανταπόκριση τηs ΔΕΗ
για την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών
των κατοίκων των Αναργύρων
Σελίδα 4
Το χειρότερο
φορολογικό καθεστώs
για επιχειρήσεις
έχει η Ελλάδα
Σελίδα 8
Ρύθμιση χρεών:
Βόμβα με υπολογισμό
βάσει καταθέσεων
και Περιουσία
Φόροι, συντε0ies
διώχνουν επενδύσε
Σελιδα 12
Σελίδα 12
511101 ΕΙΣ
Παγίδα με τον ΕΝΦΙΑ
και τιs επιστροφ6s popou
για χιλιάδεs φορολογούμενουs
Ποιοι μπορεί να βρεθούν με ληξιπρόθεσμη οφειΜ
Η συνωμοσία
του Κυριάκου
YropXa μία οημαντκή μερίδα του κόσμου
0cOve10 ΣΥΡΙΖΑ Οτην ms0η κοτω οπό το 17-20%.
Σελίδα 5
Εχουν δ1ao,
τεχνική στήριξη nou ewveecea1ό
ξεων, τις uenocic φόρων αλλά και τα όργια με τα βοonorona του Καλογριοα τους μετακλητούς κοι
με τις ταγκουαρ των φοροογουμένων (AANeea όλες ο.pco&cic ς μος &a0c τουν
υπερηολυτεΜ ου τοκίνητο:).
τών anot ώνη βόση του "το ρκου.cueawe1xapacTnpeστην ανοτουία ourhe της στάσης
To ave κοοτο
Η κατάσταση της χώρας λοην θυμυει Τ00vex5οτο
Κυκλοφοριακέs ρυθμισειs
κατά τη διάρκεια διεξαγωγ
1ου Εορδαϊκού ΦιλανθρωΠικού
αγώνα 10 χλμ.
Κυριακή 1 Οκτωβρίου
κο, την Καίτη).
Οταν φτάνουν στο τρα nu nou txouv κλείσει εκτός
του Ολικού ζεύγους υηρχουν και δυο νοορές αιθέριος
υπόρξεις. Με ψυχραιμία ο οΟυγος ουστήνει στη σοuno την μα ως την γκόμενα-ιου ίου και την άλλη
Το αγωνιστικό Πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
ως"Yoovta0couTorros anb το nsro oo , και nour
Σελίδα 16
Σελίδα 6