Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 29.09.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5879
«Κλειδί» η έγκαιρη ολοκλήQωση της αξιολόγησης
Ανάπτυξη άνω του 2% το δεύτερο εξάμηνο προβλέπει η Εθνική
Τι τονίζει ο ΣΕΒ σε ανάλυσή του για τον κλάδο
Ταεπιχειρηματικά πά0%αμπ000UV ναγινουν μοχλός ανάπτυξης
Η στροφή της οικονομίας στη μεταποίηση προϋποθέτει ότι πρέπει να μπει τάξη και προβλεψιμότητα στον
χωρικό σχεδιασμό, τονίζει ο ΣΕΒ. Τα επιχειρηματικά
πάρκα μπορούν να διαδQαματίσουν σημαντικό ρόλο
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομιας.
Πετρόπουλος.
-EE. τονίζει ο ΣΕΒ σε ανάλυση του για τον κλάδο.
για τον
ΕΔΟΕΑΠ
Όπως επισημαίνει, λόγω της ηλής τεχνικότητας
αλλά χαι των ετερόχλητών συμφο
οργάνωση του χώρου στην ελληνική επιχράτεια, το
έλλειμμα χωριχού σχεδιασμού, όπως αποτυπώνεται
στις πολλές Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις
(AB2) χαι τις διάσπαρτες εγκαταστάσεις των επιχειοηματιχων δουστηριοτητων ανα την έπικοατεια, παρα
μένει χαμηλα στις πο/υτικες προτεραιοτητες.
Υπέρ της ταχείας αναζήτησης
λύσης για τον EAOEA11 τάχθη
Κοινωνικής Ασφάλιση
Κοινωνικ
Τάσος Πετρόπουλος,
μφερόντων γύρω από την
TEE: Θα «ανοίξουν» 40.000
θέσεις εQγασίας στον κλάδο
της ενέργειας
Αλληλεγγύης
ναν τηση
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, με
τις αντιπρ (ο)πείες των ε07α ο
μένων στον Τύπο (ΠΟΕΣΥ,
ΕΣΗΕΑ, EIIHEA, ΕΣΠΗΤ) Χαι
τη διοίκηση του Ενιαίου ΔημοσιοΟαφιχού Ο07ανισμού ΕπιxouQ1χής Ασφάλισης και
Περίθαλψης (EAOEA11), σύμφ.
ωνα με ανακοίν(οση του
γείου Εργασίας.
Εοχεται παράταση
ενος μηνα για τα αόηλωτα
εισ00η ματα
| | το υφυπουημός είναιράμμισε ότι
Η περιοχη μας αλλου,ει συνεχώς-κυ ο ενεργειαχός τομέας
nou, ιδιαίτερα το
CUMrUDV, τοσο τα τελευταια οσο 2ου, τα επιμενα χοον1CL
Αλλαγές που με πς σοστές επιλογές μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση κου, εισόδη!co. Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ανοίγοντας τις εργασίες του qen
νου ATHENS ENERCY GAS FORUM, με τίτλο «GREECE
AS SOUTHEASTERN EUROPE &EAST MED ENERGY
Τυσικό
ή η συζητηθεί και τόνισε την
ανάγκη να επισπευσθούν οι
σχετικές διαδικασίες με την
επίδειξη υπευθυνότητας α
στην προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση για την
ηση του στο Facebook ανα
ερει ότι: «Μετά από επικοινωνία μου με την αρμόδια
δοτών και ε!γαζομένων, στη
αποκάλυψ
Επιμελητηρίου στο Συντομα, με τη συμμετοχή της Monika
Ekstrom, επικεφαλής Πολιτικού Τμήματος της Αντιποσοπεις της ΕΕ στην Αθήνα, του Didier Sire, επχε4αλής Egeuνών και Αναλύσεων του Παγκουιου Οργκονισμού Ενέργειας
(World Energy Council), στον οποίο συμμετέχει το ΤΕΕ, ως
εκπρόσωπος της Ελλάδας, όπως επίσης τολλών χου ενδια4E
οντον ομιλητών από σημαντιχές εταιρείες από όλο το
Τάσμα της cryo ος φυσικού αερίου χου. Την παρουσία στε
λεχών εταιρειών
ερώνω ότι επιχ
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να
πΟοχωρήσει άμεσα στο υποώρες για την παράταση ενός
μήνα της
ομηνίας
Το Υπου07είο EQ?ασίας, Κοινονικής Ασφάλισης και Κοινωνις Αλληλεγγύης ήταν
εξαχολουθήσει να είναι αφαηός
σε αυτή την κατεύθυνση, αναφE(εται στην ανακοινωση.
γείο Οικονομικο
εων, στο
οικειοθελούς
φορολογητέας ύλης παρελθχου μηχανι
τον ειδικοτήτων
Ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνχων
Κόλλιας σε αν
ων ετων