Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τι απαντά στην Α1 Rayyan ο Δ. Γκονοχος για την επένδυση στη Ζάκυνθο
>>>TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5069 Παρασκευή 29.09.2017
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
Το αναδιπ
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Μ. Κόνσολας.
ουρισμός χρειάζεται πολιτική με στρατΟΑΣΘ
λούμενο Galaxy
Χ παίρνει
πιστοποιηση
Γοίτη προσφογή κατά
της κρατικοποίησης
γμό βάθος
Handelsblatt: Αύσχολο
χαίρο,για την Ελλάδα
Όλα δείχνουν
ποοχίοαει στην πραγματοότι η Samsung
ιευοι
παρουσιασει
λούμενη συσκευή smart
Αιτία για τη συγκε
ιαπιστωση ειναι η πιστοποίηση της αρμόδιας Quo
στικής Αρχής της ΚΟέας για
την κωδική ονομασία SM
G888N0 η οποία κατά το
παρελθόν έχει συνδεθεί με
TO foldable smartphone της
εταιρε
μασίες Project Valley χαι
σημεια)θεί ότι η ύπαρξη της
πιστοποίησης δεν
οτι η συσκευη (οποια χαι αν
ειναι αυτη) ποογοαμμ(
ται να αναχοινη ει το αμεσως προσεχές διάστημα.
σελίδα Slashgear, η Samsung
ξέτα ει τις πι
κυκλοφορίας, μίας αναδιπτην επε νοντική επανεκκίνηση
συσκευής ήδη
λου μενης
το 2012, όταν είχε παρουσιά
σει την α
λογία
εύκαμπτων
| Στόχος είναι να δύχει τον λόγο
09:00-19:00.
δυτικής διαδικασίας, δηλαδή σε
επενδυτες,
συμβούλους αλλά και πρέσβεις
να τοποθετηθούν στα καίρια
προβλήματα.
Στη σημερινη κρίσιμ η οικονομική συγκυρία για τη χώρα, το
θέμα των επενδύσεων αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την αναπτυξιακή ποεια της ελληνικής οικονομα ς
Ωστόσο, διαφορα γεγονότα
Στόχος της ημερίδας είναι να
την τελευταια πενταετια δεν
επιχειρημ ατίες,
δυσει τον λόγο στους ποτα a)επέτρεψαν στην εταιρεία να
«u4οσιωθεί» στο συγκεκριμένο project. Συγκεκριμένα
το δημοσίευμα αναφερει τα
θέματα που ανεκυψαν με την
οικονομική ποοεια της εταιοείας, τις ποινικές δυόξεις
στελεχάν και πιο πρόσφατα
τα προβληματα του Note 7
νιστές της επενδυτικής διαδιχασίας, δηλαδή σε επενδυτές,
επιχειρηματίες, συμβούλους
αλλα και πρεσβεις να τοποθετ
ηθουν στα καίρια προβλή
όπως η γραφειοκρατία, η υ ηλή
φορολογία, το ασταθές q00040γικό περιβάλλον, το δύσκαμπτο
χαι αβέβάιο θεσμικό πλαισιο, οι
Πτώση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λίγες μέρες μετά τις
γερμανικές εκλογές. Ο λόγος είναι μια πιθανή συμμετοχή
στη νέα γερμανική κυβέρνηση τον φιλελευθέρων, οι οποίοι
απορριπτουν καθε νεα ο θεια στην Ελλαδα
Παρόλα αυτά, η οικονο
επίλυσης
Ινστιτούτο
Ερευνών
στικών διαφοοών, χαι να καταθεμπορικη πορεία των Galaxy Πολιτικής Στρατηγικής για την
S8 και Note 8 δίνουν πλεον Αναπτυξη και τη Διαχυβέρνηση
στη Samsung το δικαίωμα να (ΙΝΕΡΠΟΣΤ έρχεται να
ασχοληθει πιο ενέργά με τα παρ€μβει στη onr κυρια ανη με
πιο φουτουριστικά σχέδια | τη διοργάνυση σχετιχής ημεέσουν προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετωπιση τους.
Στην ημερίδα θα μιλήσουν
επίσης εκτός από τους Υπουρ
γούς Εθνικής Οικονομίας και
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτεριχον, διακεκριμένοι οικονομο ογοι από το εξωτερικό που
θα περιγράφουν το οιχονομικό
«Στις γερμανικες εκλογες για τη Γερμανια AfD και
της περασμένης Κυριακής οι φιλελεύθεροι (FDP)»,
ενισχνθηκαν κυριως χομμα γρά ει η γερμανικη εφημε
ιδιοχουν περιοριρίδα Handelsblatt, σε ά
τα που επ
ρίδας με τον τίτλο «Επενδυτική
Επανεκκίνηση: Τι Πος και από
Ποιους;» που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Θεόδοοσο της επιρροης τη
φαλής του τμηματος φορητο ν
συσκευον της Samsung, DJ
για την Ελλάδα
χτιχή
κατά το λανσάρισμα
του Galaxy Note 8 είχε 1ος Β. Καρατζάς» της Εθνικής περιβάλλον μέσα στο οποίο
δηλο σει ότι «ένα αναδιπ. Τουτείας ΕΙΕ-1,48% (Αιόλου καλείται η ελληνική ΟΙΧονομία
μενο smartphone θα πρέ- 182-84) την Παρασκευή 29
πει να αναμένεται εντός της | Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα
να χάνει το μεγάλο βήμα προς
τα μπρος.