Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3606O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΞΕΚΙΝAΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Συστήνεται
∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης
>> ΣΕΛ. 12

Ο κ. ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
ΤΗΝ κα ∆ΟΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

«Παρέλαβε ένα
πρόβληµα υπό επίλυση
και το µετέτρεψε σε
ωρολογιακή βόµβα»

>> ΣΕΛ. 16

Μνεία στο θαυµαστό
βίο του
Η Εορτή του Αγίου Ευσταθίου
στη Νέα Ιωνία

>> ΣΕΛ. 2

Σύγχρονος
χώρος αγωγής
και διαµονής
Ο

∆ήµος Βριλησσίων, µέσω του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης, εντάσσει στα
τµήµατα των Παιδικών ∆ηµοτικών του
σταθµών για πρώτη φορά και Βρεφονηπιακό σταθµό δυναµικής 24 παιδιών, ηλικίας 1,5 ετών έως 2,5 ετών.
Προκειµένου να εξυπηρετηθούν άµεσα οι
εργαζόµενες µητέρες, θα λειτουργήσει
πρώτα ένα τµήµα των 12 νηπίων, ενώ το

δεύτερο τµήµα θα λειτουργήσει το αργότερο ως το τέλος του έτους.
Τα νέα τµήµατα είναι ένας σύγχρονος
χώρος αγωγής και διαµονής για τα παιδιά βρεφικής ηλικίας, αποτελεί σηµαντική κοινωνική παροχή για νέα ζευγάρια
που θα µπορούν να αφήσουν σε ασφαλές µέρος τα παιδιά τους και να εργαστούν καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της
οικογένειας.

Αποτελεί σηµαντικό στήριγµα για τις εργαζόµενες µητέρες, αλλά και προθάλαµο
κοινωνικοποίησης των παιδιών τους και
της εισαγωγής τους στη µάθηση και τη
γνώση µέσα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και την εκπαιδευτική αγωγή προετοιµασίας τους για τους παιδικούς σταθµούς
αργότερα. Οι αιτήσεις για την εγγραφή
των νηπίων ηλικίας 1,5 - 2,5 ετών θα διαρκέσουν έως τις 13 Οκτωβρίου 2017.

>>ΣΕΛI∆Α 13

ΣΧΟΛH ΓΟΝEΩΝ ∆HΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣIΩΝ

Ξεκίνησε
ο Α΄ κύκλος
συναντήσεων

Γειτονική βοήθεια
Η ανεξαρτητοποιηµένη δηµοτική σύµβουλος Λυκόβρυσης - Πεύκης, κα Μαρίνα Πατούλη χαιρέτισε
θετικά την απόφαση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου Αµαρουσίου να προωθήσει την άµεση κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, στο κληροδότηµα «Χα µαντά».

>>ΣΕΛ. 13

>>ΣΕΛ. 12

∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ

«Η Μεταµόρφωση
χρειάζεται ένα
ακόµη κλειστό
και ένα
προπονητήριο»
Συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο
για τους αθλητικούς χώρους του
δήµου - Παρουσίαση του πρώτου
µέρους του κανονισµού
λειτουργίας των Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του ∆ήµου.

>>ΣΕΛ. 3-8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα