Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ena. ΠΡΩΙΝΗ
ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ
isis.gr
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017-έτος 180-αρ. φύλλου 4469-0,50 ευρώ
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης στο Κιλκίς
Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου
φορές μεΣοο ανώρ Βολοδο
νει το καράβ της παράταξης
Δήλωση-απόντηση του κ.
Γιάννη Τσογγίδη
αντιδήμαρχο
Κατερίνα Ζιούτα
. Γιαννακούλα
τη δεύτε επί.
οκειγή Του στον. Κιλκίς
ος Πρόεδρος Της Νέας
ματοποιήσει την προσεχή Παρασκευή 6
Οκτωβρίου, ο κ. Κυριά.
σελίδα 5
Ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας θα
συνομιλήσει με εκπρο.
φορέων Του πρυτογε.
νούς και του Τομέα Της
μεταποίησης ενώ στο
υπό διαμόρφωση πρό.
γραμμά του περιλαμΝέο κατάστημα στο Κιλκίς
και υπεροχή ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
SUPER MARKETS
ΥΜΕΩΝΊΔΗΣ
συναντήσεις με φορείς
της αυτοδιοικησης. Του
πολιτι μού κοκ.
σελίδα 11
Υποδοχή στο Κιλκίς τον Νοέμβριο του 2015
σελίδα 3
"ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ"
M. Βλάχου: Οι πολίτες |
εμπιστευονται
Το νοσοκομείο Κιλκίς
ποντικος έφερε νέες κο
ντρες στο νοσοκομειο kIAKI
ετησιος
ΣΑΒΒΑΤΟ
21 Οκτωβρίου
2017, ώρα 21:00
στο κέντρο
ΘΕΑΤΡΟ
Πρόσκληση
18 ενοο
με προπώληση 15 ευρώ
Θανάσης
Μαυρόκωστας
«Μετά τα φίδιΟΧ, τα πλυντήρια Του Νοοοκομείου Του δεν τα ουνανάς
σελίδα 9
Εθελοντική
αιμ000σια και
Τιμή στον Βασίλη
nomatic5a baov Ap conilo.kuwowwvibov και
Hnopouoioon9ayivuonc 3ΟΣεπτεμ@piou 2017. nstpotappovo
tev nalang!κού Συλλόγου Xuperieu
Γι[email protected]
Αθανασιάδη
σελίδα 5