Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26893 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΤτΕ: Αν ηση των
Η αλλάζει η Ευρώπη η βουλιάζει καταθέσεωνη κατά
Τυχόν μικρή Υαλλογερμανική συνεργασία θα φέρει μενάλη αστάθεια στην ΕΕ
τον ΑνΥουστο
Αύξηση χατά 1,35 δισ. ευρώ εμφάνι
σαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων χαι ιδιωτών τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα το συολικό τους υπόλοιπο να διαμορφωθεί
ομιλία του στο Παρίσι, ενώ την Κυριακή η
επιδιώξει συνομιλίες συνασπισμού με ένα
στα 122,6 δισ. ευρώ, από 121,24 δισ. ενο
που ήταν στο τέλος Ιουλίου
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοι
χεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αύξηση
κατά 691 εχατ. ευρώ παρουσίασαν, τον
στις σημερινές τους θέσεις, η έχβαση της
Αύγουστο του 2017, οι καταθέ
ρύθμιση της ευρωζώνης είναι προβλενιμη
νοιχοχυριών και των ιδιωτιχών μη χερδο
σχοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης χα
ραν οι οικονομολόγοι σε άρθρο τους που
δημοσιεύθηκε στη γερμανική Frankf
Allgemeine Zeitung και αργότερα στη
γαλλική Le Monde.
τά 416 εχατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα
ν προηγού
Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυ
ξήθηχαν χατά 716 εκατ. ευρώ, έναντι αυ
κτονας του ουχονομιχου προγράμματος του
τον προηγούμενο μήνα, ενώ
Hertie School of Governance, o Κλέμενς
Φιστ από το ινστιτούτο Ifo χαι Μάρτσελ
Φράτσερ, επιχ εφαλής του ινστιτούτου
1. Δραγασακης:
αν ότι τα αυ
χίες των οικονομολόγων και στις δύο χώρες ότι ο Γάλλος πρόεδρος. Εμανουέλ
Μαχρον χαι η Γερμανίδα καγκελάριος, Ακαι τα αναποτελεσματικά εργαλεία της
ευρωζώνης για την προώθηση ορθών πολι
τικών άφησαν εύθραυστη την ένωση παρά
την ενθαρρυντική οικονομική ανάκαμψη
στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος.
εν εΠηρεαζεται
από τις έξοθεν
11 o n ιτικες
ναγνωρίζοντας τις βαθιές διαιρεσεις μεταξύ του Βερολίνου και του ΠαQ1
σιού για την ευΟωπαϊκή μετα!Qu0μιση
σημαίνοντες Γε!μανοί και Γάλλοι οικο
ομολογοι κάλεσαν και τις δύο πρωτεύον
σες να αλλάξουν στάση, προειδοποιώ
ντας ότι μια «μιορή συμφωνία» μόνο για
τα προσχήματα δεν θα καταστήσει τη
α πασχισο
να αποδε
χουν αυτο το οποιο συχνα αναφέρεται ως
«μεγάλη συμφωνία» για την Ευρώπη ύστερα από μια δεκαετία πολιτικής και οικομεγαλύτερο επιμερισμό των χινδύνων χαι
τη Γαλλία μεγαλύτερη πειθαρχία της αγο
ράς. Χωρίς μια τέτοια κίνηση, είπαν ότι
το πιθανό αποτέλεσμα θα ε
συμβολικού χαραχτήρα όπως
ένας πολύ μικρός προϋπολο«Η επένδυση στο Ελληνικό θα γίν
Χωρίς όμως να παρακάμπτονται οι θε
Μία ημέρα νωρίτερα, ο Μακρόν πα
ρουσίασε το όραμά του για μια σαρωτική
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε
ευρωζώνη πιο σταθεQή
Η έκκληση αυτή αντανακλά τις ανησυ
quμως να δια0%ούν αενάως. Κάθε πλευ
πρέπει να κατανοήσει τις ανησυχίες της
άλλης»: αυτό σημείωσε ο αντιπρόεδρος
Καμια βελτιωση της ελληνικης ανταγωνιστικότητας
της υ νηση Γιάννη ώτοαγάκη σε
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εφερε μά
στην ΠαΥκοσμια καταταςη
λιστα ως παράδειγμα τ
την 87η θέση μεταξύ 137 χωρών
ο εργο προχωρησε και
Ελλάδας φέτος είναι 4,02 μονάδες με άριστα το 7, ενώ πέρυσι ήταν 4,00. Τις καλύτερες θέσεις πήρε η Ελλάδα στον δείκτη
των υποδομών (38η με 4,9 βαθμούς), της υ
γείας χαι της πρωτοβάθμιας ε%παίδευσης
(48η με 6,1 βαθμούς), της ανωτερης εχ
παίδευσης και κατάρτισης (44η με 4,9
της αγοράς εργασίας (93η
με 4,1 βαθμούς), της αποτε
ηρώθηχ
λος, ο κ. Δραγασάκης τό
κατατάσσεται η Ελλάδα με βάση τ
χτη παγκοσμιας ανταγωνιστικοτητας
ου World Economic Forum (WEF) 20172018. Στην αντίστοιχη περσινή κατάταξη του WEF, η Ελλάδα ήταν στην 86η
θέση μεταξύ 138 χωρών. Στην πρώτη θέΚινέζικο ενδιαφέρον via
μακροΠροθεσμη στρατηΥικη συνεργασια
με την Ελλάδα
η ανέβηκαν οι ΗΠΑ που ήταν πέρυσι
στην τρίτη θέση, ακολουθούμενες από τη
(50η με 4,8 βαθμούς) χαι του μεγέθους της
αγοράς (58η με 4,3 βαθμούς). χαμηλότε
καπου
Κίνα θεω0εί την Ελλάδα ως μακροπρόθεσμο και αξιόπιστο στ!ατηγικό εταίρο
εται με βάση τη βαθμολογια που παίρνουν οι χώρες σε 12 βασι
κούς δείχτες. Ησυνολική βαθμολογία της
τον δείκτη της εξειδίκευσης των επιχειρήσεων (71η με 3,6 βαθμούς), της χαινοτομί
ας 75η με 3,3 βαθμούς των θεσμών 87η
εκτιμά τον σημαντικό Q0λο που η Ελλάδα διαδραματίζει για την προαγωγη της περιφε
pe1ακής ασφάλειας και ευημεριας και θα καλωσώριζε την Ελλάδα σε έναν ακόμα ουσια
στικότερο Q0λο, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας του Νέου Δρομου του
Μεταξιού» τόνισε ο πρεσβευτης της Κινας στην Αθήνα,Τζόου Σιαολι ΖουΣΕΛΑ
με 3,7 βαθμούς
της αποτελεσματικότητας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα