Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 28.09.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5878
Γιατι ειναι ρισι
μη η «ιδιο τησία» του σχεδίου
Η συνταγή Μυτιληναίου για έξοδο από την ρίση
Τέσσερις τρόποι για
«αφορολόγητους τόκους»
Καταθέσεις: Αντί για επιτόκια
πρόσφ00ές χαιχουπόνια
Ο τραπεζικός ανταγωνισμός έχει σε μεγάλο | Handelsblatt:
βαθμό φύγει από το ύψος των επιτοκίων και Ανσ ολίες στο
χρεώσεων. Πλέον έχει εστιαστεί στο μπαράζ ! ελληνικό ζητπροσφορών και χουπονιών σε μεγάλες εμποριχες επιχειρησεις. ιεσσερις τροποι για
«υφοοο ογητους τοκους».
ημα φέρνει ενας
συνασπισμο
«Τζαμάικα»
Σε πιθανές δυσκολίες στο
ελληνικό ζήτημα από μια
Τα επιτόχια πλέον σε χαταθέσει χαι πιστωτιχές χαρτε δεν αποτελούν το ασιχοτερο παραγον τα αντα οσυμμένηση των φιλελεύθερων
Ντομπ ο σ ι : ΠQωτο ενες
πλεόνασμα 3,5% για το 2018
συμμετοχή των Φιλελεύθερον
νισμού μεταξύ των εγχώριων τραπεζων, χαθώς ο
τελευταίες προσπαθούν μεν να αποσπάσουν πελάτες
από τις υπόλοιπες, αλλά κυρίως με βάση τις προσφορές αγορών χαι εκπτώσεων σε μια ευρεία σειρά γνωστων επιχειοησε(ον
nattev Πράσινων, αναφέρεται
η οικονομική επιθεώρηση
Handelsblatt.
Υπενθυμίζει ότι τα τελευταία
χρονια, οι Βαυαρί Χριστιανοχουν(ον ιστες -παοοοσια
εταίρος της Μέ0%ελ-είχαν εχφ
με το τρίτο πακέτο βοήθειας
προς την Ελλάδα χαι τον novo
προϋπολογισμό της ευρωζώνης,
αλλά «στον μεναλο
αυτές οι αντι!!ήσεις δεν γίνονταν ιδιαίτερά αισθητές, καθώς
το σοσιαλδημ0XQατικό κόμμα
(SPD) εξασφάλιζε μία ικανή
τη διάσωση της Ελλάδας. Σε
) συνασπισμο
Επίσκεψη στην νέα
πεςΟΥέφνου στον Σώχ0
μό Αθ
δύσκολη καθημερινότητα του σχεδιαουού της επόμενης
ημέρας για την Ευρώπη. Οι ζυμώσεις συνεχίζονται με
μεγαλυτέρη ένταση, ο Γάλλος πρόεδρος αποκαλύπτει τα
ικα, οι σχετ τιχιστες της χριστιανιχης εν(1)σης, και
ων Χριστιανοχοιν(ονιστ(ον. θα
είχαν περιιτέ00 υποστή!ιξη
από το FDP.Ο πρόεδρος των
φιλελευθέρων ALVtvEQ ξεχαθ
άρίσε το β!άου των εκλογών ότι
με το κόμμα του δεν θα υπάρξει
χοινό προϋπολογισμός της
ευρωζώνης, κάνοντας λόγο για
nonn1νη γQαμμή". Επιπλέον
έθεσε εκ νέου το ζήτημα της
αποχώρησης της Ελλάδας από
το ευρώ. Αλλά αυτό δεν προεται να γίνει με τη Μέ0%ελ 2οαγ.
XEMIOLO.
δικά του σχεδια για το μέλλον της ΕΕ και ο αντιπρόεδοος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις απαντα σε ερω
τήσεις που αφορούν τη δέσμη ιδεών Γιούνκερ, την Ελλά
ην νέα
Σιδηροδρομικό Σταθμό την Διοίκηση και το προσωΑθηνών (που δόθηκε σε π.κό της ΕΡΓΟΣΕ να
κυκλοφορία τον Αύγουστο εντείνουν τις προσπάθειες
2017), της οποίας ο σίγχοο- τους ώστε να ολοκληρωθεί
νος ανελκυστήρας άρχισε να με επιτυχία το πρόγραμμα
λειτονογεί από την Κυριακή, των άμεσων σιδηροδροR.
Δεν χρειάξεται κούρεμα χρέους»
Μιλώντας στο σημερινό φύ
δηλύνει με τρόπο κατηγορηματικό ότι παρά το υψηλό
χρέος στο 180% του ΑΕΠ, η Ελλάδα δεν χρειάζεται
συνεδρίαση του Μαϊου 2016 έλαβε μια σειρά από άμεσα,
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μετοα για να αποφο Γενικός Ιραμματέας του
Υπουογείου Υποδομών χαι
Μεταφορών κ. Θάνος Βουογραμματι στεί για την προτεύουσα μέχρι το τέλος του
ετους.