Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέο μοντέλο βιώσιμου τουρισμού ζητά η ΣΕΤΚΕ
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . T®.1.00E A.Φ. 5068 Πέμπτη 28.09.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Χουλιαράκης.
Goldman Sachs:
>>> Τελ.
ΑΕΠ το πρωΟ Ντάισελμπλουμ έδειξε «καθαρή» έξοδο
Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται
ένα ολιστικό σχέδιο
ανάπτυξης
τογενέ
νασμα φέτος
Μήνυμα ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στο τελευταίο στοιντ
γοαμματος χαι «το πει
αποφι,γουμε την επαναπαυ
υπουΟγος
οικονο μιχων
Σε OLLLAa του στο συνεοοιο
του Economist, έκανε λόγο
για γοηγοοη ΟΛΟκλήρωση της
για τον προϋπολογισμό
ολόγηση
τέλος του
έτους, ώστε από
ν 1η Ιανου(
ξουν «καθαρές ανάσες» για
ριού ασφαλείας» για την
«καθαρή έξοδο
» και την
ειδίκευση των μεσοπώθεσμα)ν μετο(ον για το χρέος
λιγομηνη παράταση | Ξεκινά πρόγραμμα «ΕπιχειCPBABAK και Ιρηματικότητα στην Πράξη»
σε πιου
απόφοιτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που επιθυμούν να
αποκτήσουν όλα τα εφοδια που
όλα τα εφόδια που χρειάζονται
προκειμένου να ξεκινήσουν μια
επιχειρηματική δραστηριότητα.
ξεχ νησουν μια επιχειρηματική
δραστηριότητα ο π ουτότυπο
Οι δυνητικοί επιχειρηματίες θα
παραχο ουθήσουν 115 extouδευτιχές άοες στοχευμένης θεοι αποκλισεις στα εσο α πο οχέφαλος για το ΥΠΟΙΚ που
ωοτοοο αναμενε t Utted to oori otov oto o Yt0t to t tovo
σμα. Εφιαλτικο το σεναριο προσθετων μετρων. «Κλειδι» με
και ολοκλ
1 O ORA ηρωμενο προγραμμα
γων μηνών αναμένεται να δοθεί στην
σπάθεια του Κύποιου ειδι
κού διαχειριστή για την επι
«Η Επιχειρηματικότητα στην
11ράξη» διοργανώνεται από το
ρητικής και ποαετικης κατάρτι
σης από κορυφαιους ακαδημα
κούς και έμπειρα στελέχη της
διπλη πληρο)μη 1ης δοσης ΕΝΦΙΑχαι 2ης φορου εισοδημα
το την Παρασχετη
Eqpa xoúS
ρμογάν (ΕΙ ΙΕΦΑ) του τμήματος αγοράς με ένα συμβολικό
Οικονομικών Επιστημών του
Η φοροδοτική ικανότητα οποίες επιβλήθηκαν πέρυσι
ε αντικείμενο την πώληση | ΕΚΠΑ, με την υποστήριξη της
δείχνει να με μείωση του αφορολόγ
Το καλύτερο
επιχειρηματικό των πολιτών
των εταιρειών Επενδυτική
Λέσχης Επιχειρηματιχότητας πλάνο αξιολογείται από επ- αγγίζει το σημειο μηδέν ητου οριου, αλλαγές στην
TpR A A Ko (IBG),
Αυτο μαρτυρουν τα στοιχεια κλίμακα σορας αλλη εγ
εκτελεσης του προϋπολογι- γυης, αυξηση των προκατα
σμού, τα οποία έρχονται σε βολών φόρου για ελεύθερομια χρισιμη για τις μελ ονα- υς επαγγελματ ες xu σχ00κες εξελίξεις συγχυοια να τυχη διογκωση των εμμεσων
αναδείξουν τη φοροδοτική φόρων, όχι μόνο δεν
αλλάκαι την πολύτιμη χορηγία
στημονική επιτροπη χαι βρCPB ΑΕΔΑΚ και Laiki
Factors
Πρόκειται για τις θυγατρικές
στην Ελλάδα της ποώην Λα"
κής Τράπεζας, για την QEU
στοποίηση των οποίων πιέζουν όχι μόνο οι «κουρεμένοι
χαταθετες» του πα/αι ποτε
κορυφαίων επιχειρήσεων της βεύεται με χρηματικό έπαθλο
ελληνικής οικονομίας. Ακαδημαιχός υπεύθυνος του προγράμματος ειναι ο αναπλ.
πρύτανη καθ. Νικόλαος Μυλα)-απευθύνονται στην ιστοσελίδα
Για πεουσ οτερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποδί
'l'o πρόγραμμα προσφέρει στήρίξη και τεχνογνασία σε ανοhttp://epefaecon.uoa.gr, να αποστέλλουν μήνυμα στην ηλεκτροτο
υ θέλουν να
αλλά και οι «θεσμοί» της
τις ιδέες τους πράξη. Το προγρ[email protected], ή να τηλε
ZL σε από4ουτοqaovoriv στο 210 368 9460-9462.
το ότι η Κύπρος έχει ήδη p
από το Μνημόνιο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης