Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26891 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
λλυνσίνησιά «με 120 Roadshow Λονδίνου: Ξένοι
υψηλή ΑΠείοδν,η επενδυτές επιδιώκουν συνεργασία με
εςνΠνα νησια με
των ΑΠΕ και
μειωση του
κόστους ενέργειας
Προτεραιοτητα ως
εισηνμένες εταιρείες στο Χ.Α.
Οι 33 εισηγμένες εταιρείες που συμ
ΑΔΜΗ E. Aegean
2020»
Η Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει ενεργό
0040 οσον α40Qα την προστασια του πε
o, Cenergy, ΔΕΗ. Ε
θνική, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ, Eurobank, F011
FIlie, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Grivali
Properties. ΕΛΠΕ, ΕΛΤΕΧ . Ανεμο
ντραλότ, KPI-KPI, Lamda Developmen
IG, MLS, Motor Oil, Μντιληναίος,
Πανγαία, Πειραιώς, Ο ΠΑΠ, ΟΤΕ, Σαρά
ντης. Πλαστικά Θράκης, Τέρνα Ενεργεα
και ΙσΠανία
Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λα
σηκώνουν το
σης σημείωσε: «Τα μέχρι τώρα αποτελέ
σματα της μαχροοικονομικής συγκλισης
χαι των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως
της ανεργίας
την υψηλή ανεογία των νέων για να διασφαλίσει τη δημοκοτία, την εμπιστοσύνηστο δημόσιο και την ανάπτυ η, δήλω
νάδειξη των επιχειρηματικών προτάσε
ων στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής δυνα
μικής. Το γεγονός αυτό, χρηματιστηριακά
ματικές τους εξελίξεις χαι προοπτικές.
Ακολουθώντας την παράδοση τον έ
ντεκα (11) προηγούμενων διοργανωσεων
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 650
κατ ' ιδίαν συναντήσεις με τις εισηγμένες
σε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικης Το πεζας (ΕΚΤ ), Μαρ ιο Ντράγκι α
πό το Δουβλίνο. Με σχεδόν τον ένα στους
το120 Συνώριο Ελληνικών Επιχειρησε
ων (12th Annual Greek Roadshow) στο
Λονδίνο έδωσε τη δυνατότητα στις ει
σηγμένες εταιρείες του Ελληνικού XQη
πενδυτιχά funds και 125 αναλυτές και
διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Στο φετινό
αποτυπώνεται από τη θετική πορεία της
αγοράς από την αρχή του χρόνου, από τη
μείωση της μεταβλητότητας σε ιστορικά
τέντενέους να είναι χωρίς εργασια η ι.
χανοτητα της 10ωπης να και
μπορεί να πληγεί ησυνο η
ματιστηρίου να παρουσιάσουν στην διε
θνη επεν ντι ηυν τητα τις επιχει η
διαφέρον για συναντήσεις επενδυτικών
οι υ να ανοντών με τις διοικ σεις ε
ξημένη συμμετοχή των αλλοδαπών επεν
δυτών σε επίπεδα άνω του 60%
,λόγος τη
χεφαλ uoiong
B. Κορκίδης . Ημέρα Ελληνικού
Εμποριου: «Η σημερινή μέρα είναι
αφιερωμενη στην Πατα η του
λαθρεμΠΟρίου και παραεμπορίου»
την ευρύτερη εκπροσώπηση των κλάδων
ράς προς το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση τ
ρά μετά την προσφατη τρίσια να δοθεί η
εισηγμένων ετα,ρειών. Πα
σουν τις προοπτικές τους
Τα επτά «αγκάθια» στην Προστασία της
Στα 20 δισ. ευρώ αποτιμάται η απολεια τον εσόδων απόντο παραεμπο οι ν
α ηλεκτρονικού εμπορίου που διατηρούσε
γραφείο και στην Ελλάδα, με έδρα στη
Βουλγαρία που πωλούσε «μαϊμού» επώνυ
μα υποδήματα, ενώ ανέφερε ότι ετοιμάζε
ται μια εφαρμογή μέσω νητού για τον εντοπισμό λαθρεμπορίου ποτών
πρώτης κατοικίας
Ετοιμάζονται αλλαγές και βελτιώσεις στο θεσμικό Πλαίσιο
στην πραγματική οικονομία, ενώ αν υπολογισει κανείς χαι την απώλεια που ποκύπτει από τα φορολογικά έσοδα που χάνει το κρατος μόνο από το ΦΠΑ και εκτιμονται στα 3,5 δισ. ευρα, γίνεται αντι.
ληπτη η ζημια που προκαλειται από τη
διακίνηση των παράποιημένων προϊό
προβλήματα εστιάζονται στα εξής σημ
πλαίσιο για την προστασία της πρώτης
Η γενική διευθύντρια Τελωνείων και
ΕΦΚ, Ειρήνη Γιαλούρη, ανέφερε ότι οι έλεγχοι ειναι αυξημένοι σε σχέση με το
παρελθόν με πολύ υχανοποιητιχά αποτε
κατοικίας Χαθώς παρατηρούνται
σλειτουργιες 201 χαθυστεησεις στην
πορεία εκόιχασης τον ύποθεσεων
των υποθέσεων από ορισμένα Ειρηνοδι
σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά
Αυτό επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύκαι του παρεμπορίου αλλά θα εντατι
δυοτικού χρέους, Φώτης Κουρμούσης, έρερμηνεία από δικαστές «του δόλου δα
ραιτέρο. Μάλιστα, σημείωσε
ότι ακόμη και για το σύστημα Xray έχουν
βρεθεί τρόποι να το παραχάμπ τουν όσοι
θέλουν να παρανομήσουν χαι συνεχώς οι
αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν και αποσειρά επαφών με οργανώσεις των κατα
ρίου και Επιχειρηματικότητας, με? ??την?
?ευκαιρία? ?του? ?εορτασμού ??της?
?22ης? Σεπτεμβρίου? ??ως Ημέρας Ελ.
Η μεταβίβαση δικαστικής ρύθμισης
τράπεζες,δικηγόοους και νομιχούς, σε μια
προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη λει
ληνιχου Εμπορίου
τράπεζες που έχουν κλείσει
Εμφανίζονται προβλήματα στην ομα
ΣΔΟΕ, Σταύρος Θωμαδάκης, αναφέρθηκε
στις συντονισμένες δράσεις των μηχανι
μών που αποκάλυψαν πρόσφατα εταιρεί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα