Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάβββατο
Σεπτεμβρίου
Agi8.dov 5375
Τιμή 9th. : 0.15
lengd καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης Ε
υ Συνδυασμού-ΕΛΠΙΔΑΜεθοδεύσε1s
του κ. Καρυπίδη θέτουν
σε κίνδυνο τ1s υποθέσε!s
Αναργύρων και Ακρ1vns!
Αντίστροφη μέτρηση
για την πρώτη δόση
Σελίδα 7
του ΕΝΦΙΑ
Mtopi την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου
Ο ΤΑΡ επενδύει €1 εκατ!
σε μεταπτυχιακα
Προγράμματα
στον τομέα tns Ενέργεια
Menetra nina e no no
Σελίδα 15
|06nyos πληρωμών
Στο nRafo uns ηρωτοβουλ1as auths
ο ΤΑΡ εΠιδοτεί το 50%
για αγρότεs
Πότε και σε noous καταβάλλονται
χρήματα
των διδάκτρων για 5 ακαδημαϊκά
Σελίδα 3
Ya τη φοίτησή του
στα μεταπτυοακά Προγράμματα
Σελίδα 8
131110 ΕΙΣ
κατάτου και ο no outpev noza
Η Ελλάδα εισάγει
το 74% των προϊόντων
$ με 700.000 κομματικό στρατό
υντρόφοσα Γεροβασίλη
Η εγχώρια ηαραγωγή καλύπτει ηοσοστό μόλιs 26%
Οταν στον ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για αλλα.
γές περίμενε "Τσεκούρια". Αυτα όμως. Τα 5
ouna ελληνικής οοβιε τίας, δεν αλλάζουν
Μόνο γκρεμίζονται.
Σελίδα 12
Το ελληνικό σοβιετικό κράτος με τα προσόντα.., pnaTaXTon, anare Sova, κλέφτη, δια.
πλεκόμενου, καταχραστή, θα το ζήλευε και ο
Δον Κορλεόνε. Και θα καταριόταν τη μάνα
που τον Ytwnoc στον Κορλεόνε και όχι στην
Ελλάδα.
Μπαταχτσής: Το κράτος της ελληνικής σοβιετίας δανείσθηκε του κόσμου τα λεφτ
(από το 1975 μέχρι και το 2000) για να τα
OKOpr σει στον κομματικό στρατό κατοχής
και να εξασφαλίσει εξουσία σε κόμματα με
ψευτο-ιδεολογίες και με ανίκανες κυβερνή.
σεις ώστε η πόμπτωχη Ελλάδα να συντηρεί
πλούσιους κατοίκους κλέβοντας
Δήμ0s Kozdvns-ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Βεβαίως βρήκε και ταέκανε. Γιατί αν ήταν
οοβαροί και οι δανειστές της δεν θα έδιναν
τόοα λεφτά στο ελληνκό κράτος μη ταχτσή
Οταν δανείζεις tva συνειδητό anarcova
κά nou noντάρις. Τους στο να αγοράσεις (νομίμως) και την Ακρο ολη ar°φεύγοντας τις
αγγλικές μεθόδους Ελγιν
Ημερίδα:
Βιομηχανική Συμβίωση
και κυκλική Οικονομία
Παραδείγματα
στη Δυτική Μακεδονία
Μπάσκετ:
οαγωνιστικό Πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου |
τα τα τουςδΜόνο ένας anaTed vasananreil
τα δικά του δικά του
κα, τα δικά μας δικά
Συνέχεια στη σελίδα 11
Σελίδα 16
Σελίδα 4