Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26890 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Αναθεωρει Προς
τα Πανω την
Νέο επιτοκιο αναφορας
καθιερώνει η ΕΚΤ έως το 2020
Πρόβλεψη-νια
ανακαμψη ο
Παγκοσμιος
ΟρΥανισμός
1ο σκανοαηΟ ΧειραΥωνησης του οιατραπεζικου επιτοκιου
αναδΙΠηωνει την ΠΟΑΙΤίκη της κεντρικης ιραπεζας
βασίζεται αποκλειστικά σε χα
γραμμενες συναλΛαγες, ανεφερε η
ΕΚΤ στην αναχ
ο παγκοσμιο εμπο ο ανακαμπτ
δυναμικά αλλά οι κίνδυνοι πα!αμένουν
όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Ο07ανι
σμός Εμπορίου (ΠΟΕ), με το εμπορίο να
2017, πολύ πάνω από την αύξηση του
δισ. ευρω χαι σε ορισμένες χωρες
ανοδική αναθεώρηση της εχτίμησης του
ΠΟΕ τον Απρίλιο, όταν προέβλεψε ότι ο
ρυθμός αύξησης θα διαμορφωθεί στο 2,4%
των στεγαστικών δανείων. Οι κε
δειχτούν αναφοράς, επιδιώκοντας
αυτό περιορίστηκε στο 3,2
3,9%, χάρη στην επιτάχυνση της οιχονομι
κής ανάπτυξης και της αύξησης της ζήτη
γωγησης του απο εμπορικες τραπ
ς που
διαστρέβλωνε τα επιτόκια αναφοφοράς Euribor, το οποίο έχει πληγεί από
το σκάνδαλο χειραγώγησης του.
ΠΑ, που τόνο)σε το εμπόριο εντός της Ασί
(ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα (σ.σ. Ilé
μπτη) ότι θα καθιερώσει ένα νέο επιτόκιο
αναφ00ας για δανεισμο μιας ημεQας
ΕΚΤ ανέλαβε δράση μετά την αποτυχία νωρίτερα φέτος ενός σχεδίου γιατη
μεταρρύθμιση του Euribor, με τις τράπε
Το βραχυπρόθεσμο επιτόχιο, που θα αποτελέσει ένα υποκατάστατο επιτόχι ο ααφοράς, θα ε
τα υπαρχοντα επιτοκια αναφορας
ως το 2020
ι συμπλ
αμαρτύρονται ότι
οι ουσιαστι
καθώς απέτυχε νωρίτερα φέτος μία προ
ουλία του τ!απεζικού κλάδου για
ένα νέο σύστημα πο
Μελέτη ΕΒΕΑ και ΠΣΕ: Στασιμότητα
22 Σεπτεμβρίου: Ουσιαστικός νια
την ΕΖΕΕ ο εορτασμος της
Ημέρας του Ελληνικού Εμπορίου
και οραστικη μειωση σημειωνει η
εηηηνικη μετα Ποιηση τα τεηευταια
20 χρόνια
ίναι γνωστό ότι, από το 2005, η 22η
σματα έ!ευνας που διεξήγαγαν από κοι
ου το Κέντρο Εξαγωγικών EQεννών και
νιστουν σημειο συναντησης χαι τοπικής α
αφορά
σημαντιχοϊκόμβοι διατη ησης της χουν υ
βελτιωση του εμπορικού ισοζυγιου και
Μελετών του Πανελληνίου Συνδεσμου
πίσημα απο την Ελληνικη Πολιτεια ως
η «HueQα Ελληνικού Εμπορίου». Εκτοτε,
ταυτόχρονα θα παQέχει υψηλής ποιότη
τας πουοντα σε ανταγωνιστιχες τιμε
και υψηλής εξειδίκευσης και πλ Οους απασχόλησης θέσης εργασίας». Αυτό δή
ξαγωγέων και το Κέντρο Ε!ευνών και
Μελετών του Εμπο!ικού και Βιομηχανι
κού Επιμελητηρίου Αθηνών
α το Ελληνικό Εμπ0Q10 τιμά την ιστορία
του και την παράδοσή του, προβληματ
υπάρχουν πολλά περιθώρια για εορτα
αντάξιους της μεγάλης σημασίας
Ο κ. Μίχαλος επεσήμανε ότι η αύξηση
που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα ο
ται για το παρόν και σχεδια
λον, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης
Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνστα
χώρα γενικότερα. Δεν έχει αποφασισθεί
ντίνος Μίχαλος, με αφορμ
ή τα συμπε!υγασιών στη βιομηχανία εί-TEAM,
καμία χε ντρική εκδήλωση από την ΕΣΕΕ,
πέρα από την επισήμανση στο πανελλήνιο
του συμβολι
Γιατί να επενδύσουμε στην Ελλάδα;
12ο Ετησιο Ελληνικό Roadshow στο Λονδίνο
νας από τ
του κλάδου
μαντικότερους και συνεπείς εργοδότε
στην χωρα, απασχολούσε χαι απασχο
νωνικές ομάδες που αντιμετώπιζαν
προβλήματα και προ χρίσης-γυναίκες και
εους-και απο
ξοδο για χιλιάδες συμπολίτες που υπή
θηκαν» από την χρίση της τελευταίας
πταετίας. Ακόμη και σήμερα, οι εμπορικοί
το έρώτημα γιατί να επενδύσουμε στην Ελλάδα απαντά ο υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης ΔημήτQης 11απαδημητοου, κατά την ομιλία του στο 12ο Ετήσιο Ελλη
νικό Roadshow του Χηματιστήρι υΑθηνών στο Αονδίνο, με θέμα «Η Ελλάδα επιστρέ
της Ημέρας του Ελληνυχού Εμπορίου στις
22 Σεπτεμβριου έχει για την ΕΣΕΕ εκτός
από συμβολικό και ουσιαστικό χαραχτήρα
ει στο δρομο της ανάπτυξης».
«Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης και στο ξεκίνημα μιας
την αναδείξουν και να την επιχονωνη
ζωντανη περιόδου για την οικονομια της. Το γεγονός αυτό αναγνωριζεται α
πό τις αγορές, με αποτέλεσμα την πτώση τω ολόγων χαι την ανάληψη με
ε όλε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα