Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 22.09.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5874
Για απασχόληση 2.000 ανέQγων ΑμεΑ
110070αμμα επιχορηγησης ε07οδοτών
Στην έκθεση αναφέQεται πως το 2016 η ΑΔΑΕ παQέλαβε 5.177 εισαγγελικές διατάξεις
Pex00 αιτηματων για αοοη απ00σητον επικοινωνιων
ΕΑΣΤΑΤ:
Αύξηση
Αρση αποοοητου η συνεχιση της αρσης απο00ήτου για 12.028
σι οι δικαστικές αοχές, σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου
Επικοινωνιών για το 2016, που κατατέθηκε
περιπτώσεις ζήτησαν πέου
δύναμη
του εμπορικου
Σταν ,ηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών διαμορ- Η Αύναμη του Ελληνικού
φωθηχαν πέρυσι τα αιτηματα των Αρχών για άρση του | Εμπορικού Στόλου τον μήνα
απο οητου των επικοινωνιων, συμα ονα με την ετήσια αντίστοιχη Αύναμη του Ιουλίου
έχθεση της ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά
Επικοινωνιών) που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, 1,3%, σύμφωνα με αναχοίνωση
Συγχεχριμένα πέρυσι ζητήθηκε η άρση απορρήτου ή
παρατάθηκε η άρση απορρήτου για 12.028 πεοπτώσεις, έναντι 1 1 .11 2 περιπτώσεων το 2015
, σε συγ240ιση με την
Ρίχνει τον πήχη
ια την ελληνική ανάπτυξη
της Ελληνικής Στατιστικής
Ειδικότέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανα
κοινων ει τη Δυναμη του
Ελληνικού Εματοιχού Στόλου
(πλοία 100 ΚΟΧΙ και άνω) για
τον μήνα Ιούλιο 2017
τομπρόβσκις. Δεν επείγουν
Η Λύναμη του Ελληνι 40U
Εμπ0Qlxou Στόλου τον μήνα
Ιούλιο 2017, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη Αύναμη του Ιουλίου
2016, πα00υσίασε αύξηση κατά
1,3%, έναντι μείωσης κατά 0,4%
που σημειώθηκε κατά την
αντιστοιχη συγκ?ιση του ετους
2016 προς το 2015.
01 τοαπε ές στην το1T1
Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε το 2016 μετά
από μια ποοατεταμένη ύφεση, με το ΑΕΠ να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2017 (σ.σ. έναντι 1,8% που
προβλέπει ο προϋπολογισμός) και 2,5% το 2018, αναφέρει σε Εκθεση του ο ΟΟΣΑ.
αξιολόγηση
Δεν θα έλεγα ότι τα τραπεζικά πτει, επανέρχεται σε ρυθμού
ητηματα ειναι αυ
Όπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός, η αγορί
ς την ιδιωτική ηατανά
ερο στο αναχτα τη χρηματο ιστωτι
λωση και η υψηλότερη ζήτηση από το εξωτερικό δίνει
ώθηση στις εξαγωγές. Οι επενδύσεις €χουν αρχίσει να
ανακάμπτουν από τα πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ ο πληθυρισμός αναμένεται να χινηθεί
τον ΟΟΣΑ, η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης έχει υπονομεύσει την καταναλοτική και
πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης»,
θήλασε ο αντιπρόεδρος της Ενοωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις
Ντομπρόβσας, ερωτηθείς κατά
σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας του τρα
πεζικού τομέα. Το δημόσιο
έλλειμμα μειώνεται, ενώ αργότερα μέσα στον μήνα η Ελλάδα θα
ι της διαδιχασί
Ελληνικού Εμποοικού Στόλου,
από πλοία 100 ΚΟΧ Μαι άνω,
τον μήνα Ιούλιο 2017 σε σύγχ
U'Ψηλάτεου
σχετικά
περί ανάγκης αξιολόγησης της υπερβολικού ελλείμματος»,
ποιότητας του ενεργητικού των σημείωσε ο Β. Ντομπρόβσκις,
τικότητα του Ιουλίου 2016,
TOtQ0υσίασε αύξηση 1,4%, έναναι
αποδόσεις των κρατικών ελληνικών ομολάγων υψηλά.
τοντας
Quality Review)
βρίσχεται «χα0' οδόν να επιτύχει
Η ελληνι).
015,-η