Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εκδήλωση ΕΕΔΕ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . T®.1.00E A.Φ. 5063 Πέμπτη 21.09.2017
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Επιμένει σε
αναστοΛη
επενονσεων
Σημαντικές εγκύκλιοι
k 13ης
Ξεμπλοκάρει η διαδικασία έκδοσης συνταεων οιαόοχικής ασφάλισης
Νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ για
οσους εχασαν την εκπτωση
την αναστο/11 της επε 01,TLκής δραστηριότητας στα
εταλλεία των Σκουριών σε
χαι στι
Καθαρή έξοδο» από το
πρόγραμμα αναμένει ο Βίζέρ
συνέχεια και στης Ολυμπι
δας προχωρά η εταιρεία
229Σύμφωνα με στελέχη της
θυγατρικής της Eldorado
Gold από τη στιγμή «που δεν
εκδίδονται οι εκκοεμεις
ια το ε
ς Σκουριές
εμπλουτι
η συνέχιση της δραστηριότκα συνεπως οεν μπορουμε
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η
Ελληνικός Χρυσός θα αναγ
χαστεί να δια%όψει την
απασχόληση 530 εQγαζομενων εκ των οποιων οι περισσότεροι ανήχουν σε εργολα
ΣτΕ: Επικύρωσε τα
βαριά πρόστιμα σ
εργοδ τεςγιααδή,
|περι
Ταχεία πέρι αλλοντικη αοε100ότηση
τώνπράσινων σημείων στουςΟΤΑ
πλεον το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο μπορούν οι ΟΤΑ να
εμπορεύονται τα υλικά που
ανακτούν από τα Πράσινα
Σημεία μειώνοντας αντίστοιχα
τα τέλη καθαριότητας των
Δήμων. Επιπλέον, διευκολυνεται η αδειοδότηση τον Πράσινυν Σημειων για τους Δημους,
αλλά και η ένταξή τους στα
χρηματοδοτικά εργαλεία του
υπουργική απο4 αση που παροχη ενός ακόμα θεσμικού ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που συνεπάγεται
των κονδυλιων και χατασκευή περιβαλ
λοντικών υποδομών σε κάθε
Με προτοβουλία του Αν.
ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου τοοτοποιήθηκε (ΦΕΚ 3250/B/2017)
η υπ' αριθμ. 171914/2013ΚΥΑ
με θεμα τις "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα
και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4", με στόχο
aq ενος την orow ηοωση του
θεσμικού πλαισίου για τα Πράσινα Σημεία και αφετέρου την
Την εχτιμηση on η χωοα ev θα ητησει τοοληπτιχη γράμμη
στήριξης καταθέτει ο επικεφαλής του EwG. Θα μείνει πολλά
χρόνια η οικονομία στο μικοοοοπιο. Θα απαιτηθούν νέα
μετρα αν επαληθευτουν οι προβλέψεις του ΔΝΤ, εκτιμά
ETIXWQtchPE από το ΣτΕ
προβλέπει βαριά πρόστιμα | εργαλείου στην τοπική αυτοσε εργοδοτες για αδηΝ Τη
διοίκηση, το οποίο διευκολύνει
και επιταχύνει τη διαδικασία
οευμάτων αποβλήτων
Σε συνδυασμό με το άρθρο 1
ς στην πηγή πολλον ΟΓΑ τι
της Χρας.
ληνική οικονομία θα
Η επταμελής σύνθεση του
παραμείνει στο «μικροσχό- Μιλώντας στο ins.der.gr
πιο» των δανειστών για εμ4ανι εται αισιοδοξος ότι
πολλά χρόνια μετά την
λήρωση του τρίτου σταθεί στα πόδια της. Αλλά
μνημονίου, αποκαλύπτει ο ταυτόχρονα διαμηνύει ότι
Τέλος, η προαναφερόμενη τροκυκλική
συνταγματική την υπουργιολοκ- η Ελλάδα θα μπορέσει να
μου 4416,201
κριμένη τροποποίηση παρέχει νική οικονομία εφόσον επιτρέπρόστιμα | ε
0 στους |
πιπλέον την δυνατότητα στους πει και αξιοποιεί τη συνεργασία
ΟΤΑ να αναπτύξουν τη διαλογη τονΟΤΑ με ΚΟΙΝΣΕΙΊκαι την
στην πηγή, να σχεδιάσουν και ενίσχυση της διαλογής στην
να χωροθετήσουν Πράσινα πηγή με την περιβαλλοντική
πρόεδρος του Eurogroup
Working Group (EWG
Τόμας Βίζερ
πας)χουν
ς προυto0έσεις, όχι απλά αστε
αδήλατο εργαζόμενο που |
Σημεία χαι να δια
Α ΙΧα που συγκεντ ονονται στα
I Ιράσινα
εκπαίδευση
αναχοινοοη
εργασίας του
Σώματος | υλικά συγκεντρ