Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

19oC, 12.00

21oC, 8.00 μ.μ.

18oC - Υγρασία 62%-78% - Άνεμοι: ΒΔ 5-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:12 - Δύση ηλίου: 19:23

€0.60

Äéá÷åßñéóç áðïññéììÜôùí, ï ÷ñüíïò ìáò ôåëåßùóå!
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αποφυγής του πολιτικού κόστους στην υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Η κατάσταση στο Τεμπλόνι ισοδυναμεί με κραυγή «ο κόμπος έφτασε στο χτένι». Δεν θα υπάρξει άλλο καλοκαίρι
διαχείρισης όπως - όπως των σκουπιδιών. Αυτό ήταν το τελευταίο! Όσο ολοκληρωμένη και νάναι η διαχείριση,
είτε στο μεταβατικό είτε στο τελικό στάδιο, απαιτείται η ύπαρξη κυττάρου υγειονομικής ταφής. Στο Τεμπλόνι
δεν υπάρχει τέτοιο. Υπάρχουν μόνον τρία βουνά σκουπιδιών, τα όρια των οποίων είναι πλέον δυσδιάκριτα. 3 >>
Aegean Odyssey - ÅðéâÜôåò: 380,
¢öéîç: 09:00, Áíá÷þñçóç: 12:00
Panorama - ÅðéâÜôåò: 49,
¢öéîç: 09:00, Áíá÷þñçóç: 07:00

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4494

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

Ï åöéÜëôçò óôï äñüìï
ìå ôá óêïõðßäéá
¹îåéò, áöÞîåéò ïõê åí ðïëÝìù
èíÞîåéò, áðü ôïí ÃáëéáôóÜôï 3&5 >>

ÏõñÝò Ñþóùí
ðñïóêõíçôþí
óôç Ìçôñüðïëç
êáé ôïí ¢ãéï!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Πάνω
από δέκα γκρουπ
ρώσων τουριστών
και όχι μόνο, επισκέφτηκαν τον Μητροπολιτικό Ναό το
πρωί της Τετάρτης
20/09.
Τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται
μεγάλη αύξηση ρώσων επισκεπτών
στην Κέρκυρα.
Δ. ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ • 4 >>

8 >>

ÂïÞèåéá ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ
ôñáõìáôßá Ðáíáãéþôç ÌáêñïäÞìçôñá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Μακροδήμητρας Παναγιώτης είναι νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ του
Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας μετά τροχαίο ατύχημα. Είναι τραχειοστομημένος
με σοβαρό νευρολογικό έλλειμμα και μετά το πέρας της νοσηλείας του θα χρειαστεί μεταφορά σε κέντρο αποκατάστασης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλείται όποιος έχει την διάθεση και την οικονομική δυνατότητα να ενισχύσει την οικογένεια Μακροδήμητρα να καταθέσει το ποσό που επιθυμεί στον λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Ταμιευτήριο Δικαιούχοι: ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κοινός λογαριασμός: 897/741024-72 ΙΒΑΝ: GR58011089700000
89774102472ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

ÅèéìïôõðéêÞ åðßóêåøç ôçò
ðñÝóâåéñáò ôçò Âñåôáíßáò
Äåí ôá
êáôÜöåñå
ôåëéêÜ
ç ÊÝñêõñá
óôï
ÐåñéóôÝñé 13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα