Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
eidisis.gr
KIAKIE
isis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017-έτος 18ο-αρ. φύλλου 4464-0,50 ευρώ
Η Omnes πέραν της φιλοξενίας προσφύγων
Κλειστή η Εφορία Κιλκίς
σήμερα μετά τις 10 το πρωτ
Στηρίζει και ευάλωτες
οικογένειες του Κιλκίς
του Συλλόγου σε αίΒουοα Του ξενοδο giou «ΚΑΡΗΣ, Μονοστηρίου
0 Σύλλογος Εθελ niv Ka k OMNE lym p rucial mpi Κ στον τομέα του npop you
ularouiroc npepaPo οτέγοση της Υπατης Αρμοστείας στην πόλη του Kiki. Με γνώρο τη
ξεάησι πρόγραμμα στήριξης 8 Ελλη
κων οικογενοων onconoiec κατά npmum καλύπτοντα
EKOE TO
tomia.Της κατοικίας τοκ και ναπρομηθε τουν ταβασικά ayo6a
Του Αναστάσιου
Αμανατίδη
σελίδα 7
«Οι Ρίζες μας. ΠόντοςΚαύκασος-Χωρύγι Κιλκίς»
Γράφει ο Βλάσης Αντ ίδης
είναι τομόνο μαςόπλο.
Διευρύνει κοι σε ευάλωτες οικογενιες Kiloonruw το
voor Tov Κλας (στρεψε ΤΟ ενδ0qqOV Της και σης ευά
k&vippoo os n oopv
ση αδιαμερ οματα μετά
λο ssori ειςΤουνοούμητοςδιο
ο οδοί
από ε πεξεργασία ενός πρωτοποροακού και Τηλοτικού προπρογράμματα στή1ης μη μετα αστών-τη 0oguyoov.
Δρ. Σόγχρονης Ιστορίας
σελίδα 8
σελίδα 3
Για πρώτη φορά μια διαδραστική
εκδήλωση με θέμα τα Τροχαία ατυχήματα
, 1-6 ΟΜΗΡΟΣ
σύνχρονο φροντιστήριο
μέσης εκπαίδευσης
ΦΑΚΕΛΛΟΣ
ΔΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΟΙΓΕΙ
ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
τίτλο "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΟΜΟ.
ΚΡΑΤΙΑ" θαδιΕΕαχθεί την Κυριακή 1 Οκτοβρίου 2017
στην πόλη Του Κιλκίς, από
06:00 (ως 14:00, στο κότρο
της πόλης και σκοηός της
Είναι ενημίρωση και ευαι.
Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ
Όμηρος Ο
για την οδική αοφάλεια και
ης τραγικές συνέπειες των
Καλούδη 11-Κιλκίς,τηλ.234 10 27 182,Km:69451 83398
r, e-mail:infogomiros-kilkis.gr